logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné

Sborník Regionálního muzea v Mikulově
Pokyny pro úpravu citací bibliografických údajů - PDF
ROČNÍK 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2020
Jiří Matuška
Zajímavý nález nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis Linnaeus 1758) uprostřed města Mikulova na Moravě
1 225 kB – PDF
Petr Bogusch
Samotářská včela hedvábnice břečťanová (Colletes hederae) poprvé nalezena v České republice na jihu Moravy
727 kB – PDF
Kryštof Chytrý – Helena Prokešová
Změny lesní a nelesní vegetace v Milovickém lese
2 285 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Nesytu v roce 2020
2 138 kB – PDF
Jiří Svoboda
Archeopark Pavlov – příběh myšlenky a realizace
2 429 kB – PDF
Aleš Flídr – Jan Jílek – Jan Kysela – David Parma – Antonín Přichystal – Josef Šuba – František Trampota
Kamenná plastika lidské hlavy od Hustopečí u Brna
839 kB – PDF
Pavel Borský
Mikulovský hrad do poloviny 16. století
5 360 kB – PDF
Kristýna Jandová)
Lovecká kultura a její ozvěny v krajině mikulovského panství za časů prvních Dietrichsteinů – 1. část
740 kB – PDF
Jiří Kmet – František Foltýn
Krajinotvorná opatření v Chráněné krajinné oblasti Pálava v roce 2020
1 687 kB – PDF
Jan Miklín
Nové naučné stezky v mikulovských lomech
1 544 kB – PDF
Anna Soldánová
Muzeum zavřené ≠ spící
912 kB – PDF
Karel Křivánek
Výtvarná skupina „6“
256 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2020 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 920 kB – PDF

2019
Pavel Dedek – Helena Prokešová
Narušovaná místa v krajině jako útočiště vzácných druhů rostlin a hmyzu
1 346 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Rybník Nesyt – horké dvouhorko 2018/2019
798 kB – PDF
Adam Knotek – Kateřina Knotková
Květnatá louka v Archeoparku Pavlov – od založení po budoucnost
1 984 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Lednických rybnících po padesáti letech
1 688 kB – PDF
Jiří Heteša
Sezonní změny fytoplanktonu tůní a rybníků dolního Podyjí
2 847 kB – PDF
Petr Kos
Středověká vápenná pec u zříceniny hradu Neuhaus v Pavlovských vrších
428 kB – PDF
Josef Šuba
Památník mikulovským židovským vojákům padlým v první světové válce
2 296 kB – PDF
Jaroslav Slezák (editor)
Zážitky vojáka Velké války
633 kB – PDF
Jana Křivánková
Sekundární užití signovaného trámu v obci Strachotín s vročením 1859
797 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2019 v Regionálním muzeu v Mikulově
6 207 kB – PDF

2018
Milan Hluchý
Kterak se do vinic život vraceti začal
Historie ekologického vinohradnictví na jižní Moravě
6 503 kB – PDF
Jiří Kmet
Pastva dobytka na severozápadním úpatí Děvína v druhé polovině 20. století
1 066 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) na okrese Břeclav
1 212 kB – PDF
Soňa Nuhlíčková – Ján Svetlík
Príspevok k poznaniu ochranársky významných druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera) a modliviek (Mantodea) v prírodnej rezervácií Věstonická nádrž
1 396 kB – PDF
Helena Prokešová – Kryštof Chytrý
Dunajovické kopce – krajinný a botanický unikát ve stínu Pálavy
1 404 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Částečné letnění Mlýnského rybníka v roce 2018
1 591 kB – PDF
Josef Šuba
Vratislav Bělík a Mikulov
1 239 kB – PDF
Jiří Szekeres
Archeopark Pavlov – management vlhkosti v expozici in situ
374 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2018 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 953 kB – PDF

2017
Kryštof Chytrý – Helena Prokešová
Boryt barvířský a mufloni – přistěhovalci ze Středozemí na Pálavě
1 746 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Letnění Dolního mušlovského rybníka v roce 2017
723 kB – PDF
Jiří Heteša
Vývoj fytoplanktonu zámeckých rybníků v Lednici
851 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Zámeckém rybníku v Lednici
853 kB – PDF
Josef Šuba
Historie Pálavského vinobraní
4 541 kB – PDF
Marie Plevová
Nález ve věži kostela sv. Jana Křtitele v Mikulově v roce 2017
959 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Lednice-Nejdek, Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní Dunajovice, Velké Bílovice
3 706 kB – PDF
Kristýna Jandová
Carl Joseph Agricola – portrétní umělec ve službách rodu Dietrichsteinů
978 kB – PDF
Adam Knotek
Herbář Regionálního muzea v Mikulově se představuje už potřetí
986 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští muzikanti
466 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2017 v Regionálním muzeu v Mikulově
3 729 kB – PDF

2016
Jiří Matuška
Příprava zřízení Chráněné krajinné oblasti Palava a její slavnostní vyhlášení
1 871 kB – PDF
František Mlateček
Proč ministr kultury nevystoupil na mezku
182 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt
První dohledané hnízdo husice liščí (Tadorna tadorna) na Moravě
1 0120 kB – PDF
Pavel Dedek
Přírodní památka Na cvičišti – nové a tak trochu jiné chráněné území
1 480 kB – PDF
Vladan Riedl – Radim Hédl – Jana Müllerová – Péter Szabó
Historie a současnost pálavských lesů
2 279 kB – PDF
Helena Prokešová – Jiří Kmet – František Foltýn
Obnova slanomilné vegetace na Slanisku u Nesytu pastvou koní
1 145 kB – PDF
Helena Prokešová
Zamyšlení nad dynamikou suchých trávníků na Děvíně
776 kB – PDF
Jan Miklín – Jiří Kmet
Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
1 223 kB – PDF
Petr Macháček
Lednické rybníky v letech 2007 až 2016
680 kB – PDF
Josef Chytil
Kterak ornitolog ke čtyřem zajímavým pálavským broukům přišel
205 kB – PDF
Jiří Kmet
Fotosoutěž "Příroda Pálavy" – krajina a makrofotografie
1 953 kB – PDF
Jiří Matuška
Historické milníky Chráněné krajinné oblasti Pálava v letech 1976 až 2016
1 088 kB – PDF
Aleš Navrátil
Pálava v době bronzové
363 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2016 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 072 kB – PDF

2015
Regiom 2015 – komplet
19 851 kB – PDF
Petr Macháček
Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech
1 409 kB – PDF
František Trampota
Výsledky menších archeologických výzkumů ve vztahu ke stavební historii Mikulova
635 kB – PDF
Miroslav Svoboda – Jiří Synek
Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866
898 kB – PDF
Miroslav Koudela
Soupis nově objevených tisků z knihovny Hoffmanů z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov
1 587 kB – PDF
František John
Mikulovské zvony
1 659 kB – PDF
Josef Šuba
Z historie vinařského výstavnictví na Mikulovsku
318 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovská hudební scéna od padesátých let do současnosti
596 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Bulhary a Úvaly
1 623 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Odraz první světové války v rodinné korespondenci
878 kB – PDF
Jiří Sekereš
Úly bratří Mrštíků – stručná historie a zpráva o konzervátorském zásahu
708 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Pozdně renesanční kamnový kachel s alegorií spravedlnosti ve sbírkách mikulovského muzea
649 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2015 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 730 kB – PDF

2014
Regiom 2014 – komplet
21 808 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku
715 kB – PDF
František Foltýn
Památné stromy na území CHKO Pálava
1 016 kB – PDF
Jiří Kmet
Přírodní památka Lom Janičův vrch
898 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt vegetačních úprav Dolního paloučku pod Olivetskou horou na jihozápadním úpatí Svatého kopečku v Mikulově
1 069 kB – PDF
Dobromila Brichtová
K historii loretánského kostela sv. Anny a hrobního kostela Povýšení sv. kříže v Mikulově
497 kB – PDF
Daniel Lyčka
Zaniklé stavby lednického parku
1 439 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovští hudebníci – Alois Gruber
1 308 kB – PDF
Ilona Horváthová
Svátek Božího těla pořádaný v Mikulově roku 1585 zaznamenaný Christoffem Erhardtem
352 kB – PDF
Arno Pařík
Restaurování hebrejských nápisů ve Staré synagoze v Mikulově
1 447 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea – dětský oděv
479 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 265 kB – PDF
Šárka Prokešová
Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi – 4. odborný seminář v Hustopečích
502 kB – PDF
Dana Massowová
Židovská kultura v Mikulově v roce 2014
825 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervace sbírkových předmětů na konzervátorském pracovišti v roce 2014
Konzervace předmětů pro výstavu v hrobce – jaro 2014
630 kB – PDF
Filip Brichta
Historický hromosvod na zámku v Mikulově
576 kB – PDF

2013
Regiom 2013 – komplet
10 342 kB – PDF
Petr Macháček
Potápka roháč na Lednických rybnících
327 kB – PDF
Jiří Matuška
Brouci (Coleoptera) přírodní památky Kočičí skála
229 kB – PDF
František Trampota
Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově
957 kB – PDF
Eduard Tomaštík
Giovanni Battista Alouisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službách Dietrichsteinů
398 kB – PDF
Dana Massowová
Historie knihtisku v Mikulově
Mikulovské tiskárny v 16.–18. století
1 215 kB – PDF
Martin Bohatý – Dobromila Brichtová
Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Johannes Pietsch
K pohřebnímu oděvu Václava Viléma Popela z Lobkowicz
289 kB – PDF
Milada Rigasová
Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově
1 576 kB – PDF
Jiří Sekereš
Konzervační dílny Regionálního muzea v Mikulově v roce 2013
103 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2012 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Anna Uhlířová
100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově
428 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičský starosta Antonín Benda
287 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
100 let muzejnictví v Mikulově
322 kB – PDF
Miroslav Koudela
RegioM – Bibliografie 1992–2012
181p kB – PDF

2012
Regiom 2012 – komplet
10 164 kB – PDF
Jan Miklín
Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
315 kB – PDF
Jiří Matuška
Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022
644 kB – PDF
Petr Macháček
Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu
314 kB – PDF
Dobromila Brichtová
„Altana” zámku v Mikulově – několik zjištění ke stavební historii
804 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovská hradní kaple v listinách 14. století
323 kB – PDF
Jakub Miklína
Zrod Svatého kopečku u Mikulova
814 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Matice břeclavská a první česká měšťanská škola v Břeclavi
1 435 kB – PDF
Daniel Lyčka
Katzelsdorfský zámeček u Valtic
Historie (1817–1957)
1 446 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století
195 kB – PDF
Miroslav Lukáš
Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova
867 kB – PDF
Jitka Matuszková
Obec Hlohovec po prohlášení Lednicko-valtického areálu památkou UNESCO
497 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervování pohřební výbavy z Dietrichteinské hrobky
321 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2011 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 870 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Sto let Muzejního spolku Mikulov
340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
RegioM – 20 let existence
340 kB – PDF

2011
Pavel Dedek – Jiří Matuška
Lesák rumělkový – brouk v hledáčku Evropské unie
625 kB – PDF
Jan Juřica
Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček
563 kB – PDF
Milada Rigasová
Průvodce expozicí botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
915 kB – PDF
Petr Macháček
Husice liščí (Tadorna tadorna)
194 kB – PDF
Vojtěch Mrlík – Josef Chobot
Včelojed lesní v Milovickém lese (CHKO Pálava)
243 kB – PDF
Jiří Kolařík
Historie a objevování krasových jevů Pavlovských vrchů
2 830 kB – PDF
Balázs Komoróczy – Sandra Sázelová
Příspěvek k výskytu bobra evropského ve středním Podyjí
385 kB – PDF
Petr Kos – Ivo Baroň – Lukáš Kapitán
Předběžný geoarcheologický průzkum jeskyně ve Vrbici
773 kB – PDF
Blanka Vaněčková
Augusta Šebestová – moderní žena 19. století
335 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Arizace židovského majetku v Hustopečích
788 kB – PDF
Šárka Prokešová
ANNO DOMINI 1961 – Zkáza farního kostela sv. Václava v Hustopečích
1 216 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dietrichsteinská svatba 22. července 1515
695 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů
3 774 kB – PDF
Jiří Sekereš
Analýza omítek kaple Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově
1 151 kB – PDF
Dana Massowová
Ze synagogy do obřadní síně aneb o prezentaci židovské kultury v Mikulově v sezóně 2011
688 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 942 kB – PDF
Autoři a tiráž
57 kB – PDF

2010
Obálka RegioM 2010
1 159 kB – PDF
Milan Hluchý – Zdeněk Laštůvka – Zdeněk Pospíšil
Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny
1 029 kB – PDF
Petr Macháček
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
327 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulov v roce 1414
210 kB – PDF
Martin Rothkegel
Knižní kultura moravských novokřtěnců Rukopisy a tisky z knižních fondů huterských bratří v evropských knihovnách
1 544 kB – PDF
Eduard Červený
O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole
1 062 kB – PDF
Tomáš Mikulaštík
Rudolf Gajdoš a Zlín
563 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Kostel sv. Anny na barokních vedutách Mikulova
1 174 kB – PDF
Dana Massowová
Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
409 kB – PDF
Milada Rigasová
Novokřtěnci a jejich odkaz v krajině vinařské oblasti na hranici jižní Moravy a Weinviertlu
1 104 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 041 kB – PDF
Jan Kolář – František Trampota
Mezinárodní archeologický seminář
„Theory and method in archeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)“ v Regionálním muzeu v Mikulově
563 kB – PDF
Rub obálky
227 kB – PDF
Autoři a tiráž
56 kB – PDF

2009
Obálka RegioM 2009
265 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí
222 kB – PDF
Josef Chytil
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně
300 kB – PDF
Lenka Hamšíková, Aleš Vorel, Jaroslav Maloň, Jana Korbelová, Lenka Válková a Josef Korbel
Jak početné jsou bobří rodiny?
202 kB – PDF
Milada Rigasová
Květinové předzahrádky nejjižnější Moravy a Weinviertlu
1 298 kB – PDF
Miroslav Koudela
Weintridtova knihovna
1 177 kB – PDF
Vendulka Otavská
Pohřební šat Marie Anny Josefy z Dietrichsteina a jeho konzervování
600 kB – PDF
Darja Kocábová, Miroslav Svoboda, Jiří Vrbka
60 let samostatné hudební školy
80 let českého hudebního školství v Mikulově
1 071 kB – PDF
Klára Latzková
Jak to bylo s Maryšou čili Premiérová uvedení Maryši v Praze a v Brně
785 kB – PDF
Petr Dresler
Pohanské výzkumy slaví padesátku
1 576 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Benetovo potomstvo: Emma a Bernard – poslední hustopečští Benediktové
560 kB – PDF
Martijn Eickhoff
Historie „ukradeného“ naleziště Assien Bohmers a vykopávky SS-Ahnenerbe v Dolních Věstonicích
327 kB – PDF
Šárka Seifertová
Rekonstrukce slavnostního kroje na hanáckém Slovácku představená na odborném semináři v Hustopečích
503 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Třicet let národopisného souboru Pálava
486 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Břeclavan
4 313 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 328 kB – PDF
Kateřina Pokorná
Konzervace mincí z lokality Mikulov-Brněnská
235 kB – PDF
Eduard Červený
Výstava „Dokumenty slávy“ k sedmdesátému výročí úmrtí Alfonse M. Muchy
339 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) zpráva o výstavě
243 kB – PDF
Milada Rigasová
Muzeum venkova v obci Niedersulz
130 kB – PDF
Miroslava Šudomová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou – Tajemství římské mince
219 kB – PDF
Autoři a tiráž
51 kB – PDF

2008
Obálka RegioM 2008
595 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní bohatství v okolí Mikulova
996 kB – PDF
Milada Rigasová
Výskyt včelníku rakouského v ochraném pásmu Přírodní rezervace Zázmoníky
524 kB – PDF
Petr Macháček
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) na jižní Moravě
213 kB – PDF
Jiří Kmet
Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006
349 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský Svatý kopeček a křížová cesta
1 343 kB – PDF
Petr Kos
Středověký loch v Kloboukách-Bohumilicích
637 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 2. část
349 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Ze starých sbírek mikulovského muzea
127 kB – PDF
Aleš Navrátil
Po stopách „hledačů pokladů“
213 kB – PDF
Jarmila Červená
Piaristé a kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově
1 813 kB – PDF
Darja Kocábová
Nebýt jeho, zámek by snad ještě hořel ...
366 kB – PDF
Eduard Červený
Dr. Karel Jüttner ve vzpomínkách svých studentů
104 kB – PDF
Martin Rothkegel
Nepřátelé-přátelé umění
Obrazoborectví a renesanční sběratelství v mikulovské křtěnecké reformaci (1526-1536)
1 224 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Matěj Trojan - výstava v mikulovském muzeum
403 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 043 kB – PDF
Ivana Svobodová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou
217 kB – PDF

2007
Petr Macháček
Vliv letnění Nesytu v roce 2007 na jarní průtah ptáků
518 kB – PDF
Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek
Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné oblasti Pálava
366 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt přírodně krajinářské úpravy Kozího hrádku v Mikulově
545 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní rezervace Šibeničník na jižním okraji Mikulova
517 kB – PDF
Jan Vybíral
Lužní lesy v Biosférické rezervaci Dolní morava
581 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václav v proměnách staletí
3 525 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem
1 849 kB – PDF
Petr Fiala
Genius sine spiritu
Reflexe josefínské doby v rukopisu Norberta Řehoře Korbera o konci kláštera v Louce
1 053 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 1. část
815 kB – PDF
Šárka Seifertová
Nejstarší evangelické zvony na Moravě
311 kB – PDF
Petr Kos
Podzemní chodba pod kostelem a farou v Zaječí
687 kB – PDF
Petr Kubín
Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995-2005
49 kB – PDF
Dobromila Brichtová, Jan Ivičič
Obnova barokních kašen mikulovského zámku
809 kB – PDF
Horst Wächter
Sala terrena na zámku v Mikulově ve svém hermetické významu
1 189 kB – PDF
Svatopluk Vrbka, Eduard Červený
Kroniky města Mikulova
107 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově
965 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt záchrany a obnovy komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska
325 kB – PDF

2006
Petr Čupa
Biosférická rezervace Dolní Morava
135 kB – PDF
Milada Rigasová
Expozice botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
166 kB – PDF
Miroslav Černý
Kačišdorfský háj
57 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Ondřej Šedo
Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova (nálezové okolnosti)
796 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Náchodská kaple loretánského kostela v Mikulově (K dějinám dietrichsteinské hrobky)
92 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (2. část)
308 kB – PDF
Pavel Blattný
Nové poznatky k portrétu Markéty Františky Lobkowicz, rozené Dietrichstein
214 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Markétě Františce, která žila 17 let, 6 měsíců a 12 dní
46 kB – PDF
Eva Drozdová
Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové
210 kB – PDF
Petra Medříková
Portrét Markéty Františky Dietrichstein-Lobkowicz
78 kB – PDF
Vendulka Otavská
Ke konzervování pohřebního roucha Markéty Františky Lobkowiczové
162 kB – PDF
Johannes Pietsch
Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění
236 kB – PDF
Petr Tybitanzl
Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově
92 kB – PDF
Jan Richter
Náhrobky mučedníků na židovském hřbitově v Mikulově
171 kB – PDF
Petr Kubín
Nálezy z doby římské z Mušova-Hradiska ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově
77 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea - ženský oděv
150 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Historie dokumentace a prezentace židovské kultury v Mikulově
319 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2005 v Regionálním muzeu v Mikulově
207 kB – PDF

2005
Petr Macháček
Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004
146 kB – PDF
Pavel Pokorný
Nový přírůstek do entomologických sbírek Regionálního muzea v Mikulově
100 kB – PDF
Ivana Valíčková
Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR
156 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (1. část)
358 kB – PDF
Petr Kubín
Některé dosud nepublikované antické nálezy z archeologické sbírky Regionálního muzea v Mikulově
192 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Michal Vitanovský
Tajemný lev
129 kB – PDF
Jaroslav Adam
Ze zápisků rady Karla Brachfelda z panství dietrichsteinského
121 kB – PDF
Jan Horák
Frontové události roku 1945 z pohledu obce Boleradic
339 kB – PDF
Magda Veselská
Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově
83 kB – PDF
Emir Caner
Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací
208 kB – PDF
Jan Richter
Max Fleischer
55 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští v první světové válce
136 kB – PDF
Ladislava Šuláková
Jožka Severin
229 kB – PDF
Zlatislava Krůzová - Zdenka Kubíčková
Moravskochorvatská lidová kultura v díle Zdeňky Jelínkové
93 kB – PDF
Zdeňka Jelínková
Lidový tanec moravských Chorvatů na Mikulovsku ve vztahu k sousedním oblastem
167 kB – PDF
Petr Kubín - Jan Richter
Výstava Klíč k určování pokladů v Regionálním muzeu v Mikulově
35 kB – PDF
Evženie Klanicová
Deset let Městského muzea a galerie Břeclav
129 kB – PDF

2004
Petr Kubín
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově
1 335 kB – PDF
Milan Hluchý, Milan Švestka, Pavel Vítek
Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů
255 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Stálá výstava Galerie Dietrichsteinů v Mikulově
233 kB – PDF
Jan Richter
Dokumentace židovského hřbitova v Mikulově
823 kB – PDF
Milada Rigasová
Význam kardinála Dietrichsteina pro rozvoj rozsáhlých urbanistických úprav krajiny mezi Mikulovem, Valticemi a Lednicí
720 kB – PDF
František Janošek
Kolonisté z Vrbice na Žitném ostrově
45 kB – PDF
Pavla Hradilová
Konzervace fragmentů obuvi nalezené při antropologickém průzkumu dietrichsteinské hrobky v Mikulově
350 kB – PDF
Luboš Antonín
Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství
350 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Návštěva císaře Leopolda I. na mikulovském zámku
283 kB – PDF
Jan Horák
Alois Mrštík - autor a knihovník
1 173 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2004
239 kB – PDF
Josef Chytil
Evropská noc pro netopýry
66 kB – PDF
Pavel Pokorný
Obří vinný sud v Mikulově a jeho evropští konkurenti
647 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Pálava tančí a zpíva už 25 let
253 kB – PDF
František Janošek
Jak to bylo, když v roce 1866 přitáhli na Vrbici Prusové
48 kB – PDF
Hana Hrabcová
Vztah mezi školou a veřejností v politickém okrese Hustopeče v letech 1918-1938
232 kB – PDF
Pavel Pokorný
Záchrana mikulovského obřiho sudu
164 kB – PDF
Jiří Vrbka
Významná výročí Základní umělecké školy v Mikulově
73 kB – PDF
Hildegonda M. Rijksenová
„Anne Franková - Odkaz pro součastnost“ a „Příběh terezínských dětí“ - výstavy v Mikulově
150 kB – PDF
Petr Macháček
Zámecký rybník
314 kB – PDF

© Regionální muzeum v Mikulově 2016