logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné

Sborník Regionálního muzea v Mikulově
Pokyny pro úpravu citací bibliografických údajů - PDF

Sborník 2022 bude zpřístupněn online po vydání ročníku 2023.

NÁHLED OBSAHU

Je však možné si jej objednat v papírové podobě zde.

ROČNÍK

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002–2003 2000–2001 1999 1998 1996–1997 1995 1994 1993 1992
2021
Jiří Heteša
Slanomilné rozsivky v oboře Obelisk
1 281 kB – PDF
Helena Prokešová
Vliv sešlapu na skalní stepi Svatého kopečku u Mikulova
1 536 kB – PDF
Petr Macháček
Zámecký rybník v roce 2022
521 kB – PDF
Kristýna Jandovák
Lovecká kultura a její ozvěny v krajině mikulovského panství za časů prvních Dietrichsteinů – 2. část
832 kB – PDF
František Zelinka
Podoba mikulovské zámecké zahrady v 17. století
1 517 kB – PDF
Petr Holub – Radmila Stránská – Lenka Šabatová – Pavel Wewiora
Ke stavebnímu vývoji a památkové obnově mostu na ostrov Portz
1 108 kB – PDF
Pavel Borský
Udírenská bašta na zámku v Mikulově
1 371 kB – PDF
Jiří Matuška
Oprava křížku u Mikulova
727 kB – PDF
Jiří Szekeres
Zpráva o konzervaci abiturientského tabla mikulovské Střední zemědělské technické školy z roku 1962
644 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2021 v Regionálním muzeu v Mikulově
3 086 kB – PDF

2020
Jiří Matuška
Zajímavý nález nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis Linnaeus 1758) uprostřed města Mikulova na Moravě
1 225 kB – PDF
Petr Bogusch
Samotářská včela hedvábnice břečťanová (Colletes hederae) poprvé nalezena v České republice na jihu Moravy
727 kB – PDF
Kryštof Chytrý – Helena Prokešová
Změny lesní a nelesní vegetace v Milovickém lese
2 285 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Nesytu v roce 2020
2 138 kB – PDF
Jiří Svoboda
Archeopark Pavlov – příběh myšlenky a realizace
2 429 kB – PDF
Aleš Flídr – Jan Jílek – Jan Kysela – David Parma – Antonín Přichystal – Josef Šuba – František Trampota
Kamenná plastika lidské hlavy od Hustopečí u Brna
839 kB – PDF
Pavel Borský
Mikulovský hrad do poloviny 16. století
5 360 kB – PDF
Kristýna Jandová
Lovecká kultura a její ozvěny v krajině mikulovského panství za časů prvních Dietrichsteinů – 1. část
740 kB – PDF
Jiří Kmet – František Foltýn
Krajinotvorná opatření v Chráněné krajinné oblasti Pálava v roce 2020
1 687 kB – PDF
Jan Miklín
Nové naučné stezky v mikulovských lomech
1 544 kB – PDF
Anna Soldánová
Muzeum zavřené ≠ spící
912 kB – PDF
Karel Křivánek
Výtvarná skupina „6“
256 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2020 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 920 kB – PDF

2019
Pavel Dedek – Helena Prokešová
Narušovaná místa v krajině jako útočiště vzácných druhů rostlin a hmyzu
1 346 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Rybník Nesyt – horké dvouhorko 2018/2019
798 kB – PDF
Adam Knotek – Kateřina Knotková
Květnatá louka v Archeoparku Pavlov – od založení po budoucnost
1 984 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Lednických rybnících po padesáti letech
1 688 kB – PDF
Jiří Heteša
Sezonní změny fytoplanktonu tůní a rybníků dolního Podyjí
2 847 kB – PDF
Petr Kos
Středověká vápenná pec u zříceniny hradu Neuhaus v Pavlovských vrších
428 kB – PDF
Josef Šuba
Památník mikulovským židovským vojákům padlým v první světové válce
2 296 kB – PDF
Jaroslav Slezák (editor)
Zážitky vojáka Velké války
633 kB – PDF
Jana Křivánková
Sekundární užití signovaného trámu v obci Strachotín s vročením 1859
797 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2019 v Regionálním muzeu v Mikulově
6 207 kB – PDF

2018
Milan Hluchý
Kterak se do vinic život vraceti začal
Historie ekologického vinohradnictví na jižní Moravě
6 503 kB – PDF
Jiří Kmet
Pastva dobytka na severozápadním úpatí Děvína v druhé polovině 20. století
1 066 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) na okrese Břeclav
1 212 kB – PDF
Soňa Nuhlíčková – Ján Svetlík
Príspevok k poznaniu ochranársky významných druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera) a modliviek (Mantodea) v prírodnej rezervácií Věstonická nádrž
1 396 kB – PDF
Helena Prokešová – Kryštof Chytrý
Dunajovické kopce – krajinný a botanický unikát ve stínu Pálavy
1 404 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Částečné letnění Mlýnského rybníka v roce 2018
1 591 kB – PDF
Josef Šuba
Vratislav Bělík a Mikulov
1 239 kB – PDF
Jiří Szekeres
Archeopark Pavlov – management vlhkosti v expozici in situ
374 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2018 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 953 kB – PDF

2017
Kryštof Chytrý – Helena Prokešová
Boryt barvířský a mufloni – přistěhovalci ze Středozemí na Pálavě
1 746 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Letnění Dolního mušlovského rybníka v roce 2017
723 kB – PDF
Jiří Heteša
Vývoj fytoplanktonu zámeckých rybníků v Lednici
851 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Zámeckém rybníku v Lednici
853 kB – PDF
Josef Šuba
Historie Pálavského vinobraní
4 541 kB – PDF
Marie Plevová
Nález ve věži kostela sv. Jana Křtitele v Mikulově v roce 2017
959 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Lednice-Nejdek, Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní Dunajovice, Velké Bílovice
3 706 kB – PDF
Kristýna Jandová
Carl Joseph Agricola – portrétní umělec ve službách rodu Dietrichsteinů
978 kB – PDF
Adam Knotek
Herbář Regionálního muzea v Mikulově se představuje už potřetí
986 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští muzikanti
466 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2017 v Regionálním muzeu v Mikulově
3 729 kB – PDF

2016
Jiří Matuška
Příprava zřízení Chráněné krajinné oblasti Palava a její slavnostní vyhlášení
1 871 kB – PDF
František Mlateček
Proč ministr kultury nevystoupil na mezku
182 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt
První dohledané hnízdo husice liščí (Tadorna tadorna) na Moravě
1 0120 kB – PDF
Pavel Dedek
Přírodní památka Na cvičišti – nové a tak trochu jiné chráněné území
1 480 kB – PDF
Vladan Riedl – Radim Hédl – Jana Müllerová – Péter Szabó
Historie a současnost pálavských lesů
2 279 kB – PDF
Helena Prokešová – Jiří Kmet – František Foltýn
Obnova slanomilné vegetace na Slanisku u Nesytu pastvou koní
1 145 kB – PDF
Helena Prokešová
Zamyšlení nad dynamikou suchých trávníků na Děvíně
776 kB – PDF
Jan Miklín – Jiří Kmet
Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
1 223 kB – PDF
Petr Macháček
Lednické rybníky v letech 2007 až 2016
680 kB – PDF
Josef Chytil
Kterak ornitolog ke čtyřem zajímavým pálavským broukům přišel
205 kB – PDF
Jiří Kmet
Fotosoutěž "Příroda Pálavy" – krajina a makrofotografie
1 953 kB – PDF
Jiří Matuška
Historické milníky Chráněné krajinné oblasti Pálava v letech 1976 až 2016
1 088 kB – PDF
Aleš Navrátil
Pálava v době bronzové
363 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2016 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 072 kB – PDF

2015
Regiom 2015 – komplet
19 851 kB – PDF
Petr Macháček
Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech
1 409 kB – PDF
František Trampota
Výsledky menších archeologických výzkumů ve vztahu ke stavební historii Mikulova
635 kB – PDF
Miroslav Svoboda – Jiří Synek
Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866
898 kB – PDF
Miroslav Koudela
Soupis nově objevených tisků z knihovny Hoffmanů z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov
1 587 kB – PDF
František John
Mikulovské zvony
1 659 kB – PDF
Josef Šuba
Z historie vinařského výstavnictví na Mikulovsku
318 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovská hudební scéna od padesátých let do současnosti
596 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Bulhary a Úvaly
1 623 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Odraz první světové války v rodinné korespondenci
878 kB – PDF
Jiří Sekereš
Úly bratří Mrštíků – stručná historie a zpráva o konzervátorském zásahu
708 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Pozdně renesanční kamnový kachel s alegorií spravedlnosti ve sbírkách mikulovského muzea
649 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2015 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 730 kB – PDF

2014
Regiom 2014 – komplet
21 808 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku
715 kB – PDF
František Foltýn
Památné stromy na území CHKO Pálava
1 016 kB – PDF
Jiří Kmet
Přírodní památka Lom Janičův vrch
898 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt vegetačních úprav Dolního paloučku pod Olivetskou horou na jihozápadním úpatí Svatého kopečku v Mikulově
1 069 kB – PDF
Dobromila Brichtová
K historii loretánského kostela sv. Anny a hrobního kostela Povýšení sv. kříže v Mikulově
497 kB – PDF
Daniel Lyčka
Zaniklé stavby lednického parku
1 439 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovští hudebníci – Alois Gruber
1 308 kB – PDF
Ilona Horváthová
Svátek Božího těla pořádaný v Mikulově roku 1585 zaznamenaný Christoffem Erhardtem
352 kB – PDF
Arno Pařík
Restaurování hebrejských nápisů ve Staré synagoze v Mikulově
1 447 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea – dětský oděv
479 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 265 kB – PDF
Šárka Prokešová
Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi – 4. odborný seminář v Hustopečích
502 kB – PDF
Dana Massowová
Židovská kultura v Mikulově v roce 2014
825 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervace sbírkových předmětů na konzervátorském pracovišti v roce 2014
Konzervace předmětů pro výstavu v hrobce – jaro 2014
630 kB – PDF
Filip Brichta
Historický hromosvod na zámku v Mikulově
576 kB – PDF

2013
Regiom 2013 – komplet
10 342 kB – PDF
Petr Macháček
Potápka roháč na Lednických rybnících
327 kB – PDF
Jiří Matuška
Brouci (Coleoptera) přírodní památky Kočičí skála
229 kB – PDF
František Trampota
Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově
957 kB – PDF
Eduard Tomaštík
Giovanni Battista Alouisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službách Dietrichsteinů
398 kB – PDF
Dana Massowová
Historie knihtisku v Mikulově
Mikulovské tiskárny v 16.–18. století
1 215 kB – PDF
Martin Bohatý – Dobromila Brichtová
Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Johannes Pietsch
K pohřebnímu oděvu Václava Viléma Popela z Lobkowicz
289 kB – PDF
Milada Rigasová
Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově
1 576 kB – PDF
Jiří Sekereš
Konzervační dílny Regionálního muzea v Mikulově v roce 2013
103 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2012 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Anna Uhlířová
100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově
428 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičský starosta Antonín Benda
287 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
100 let muzejnictví v Mikulově
322 kB – PDF
Miroslav Koudela
RegioM – Bibliografie 1992–2012
181p kB – PDF

2012
Regiom 2012 – komplet
10 164 kB – PDF
Jan Miklín
Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
315 kB – PDF
Jiří Matuška
Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022
644 kB – PDF
Petr Macháček
Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu
314 kB – PDF
Dobromila Brichtová
„Altana” zámku v Mikulově – několik zjištění ke stavební historii
804 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovská hradní kaple v listinách 14. století
323 kB – PDF
Jakub Miklín
Zrod Svatého kopečku u Mikulova
814 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Matice břeclavská a první česká měšťanská škola v Břeclavi
1 435 kB – PDF
Daniel Lyčka
Katzelsdorfský zámeček u Valtic
Historie (1817–1957)
1 446 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století
195 kB – PDF
Miroslav Lukáš
Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova
867 kB – PDF
Jitka Matuszková
Obec Hlohovec po prohlášení Lednicko-valtického areálu památkou UNESCO
497 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervování pohřební výbavy z Dietrichteinské hrobky
321 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2011 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 870 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Sto let Muzejního spolku Mikulov
340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
RegioM – 20 let existence
340 kB – PDF

2011
Pavel Dedek – Jiří Matuška
Lesák rumělkový – brouk v hledáčku Evropské unie
625 kB – PDF
Jan Juřica
Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček
563 kB – PDF
Milada Rigasová
Průvodce expozicí botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
915 kB – PDF
Petr Macháček
Husice liščí (Tadorna tadorna)
194 kB – PDF
Vojtěch Mrlík – Josef Chobot
Včelojed lesní v Milovickém lese (CHKO Pálava)
243 kB – PDF
Jiří Kolařík
Historie a objevování krasových jevů Pavlovských vrchů
2 830 kB – PDF
Balázs Komoróczy – Sandra Sázelová
Příspěvek k výskytu bobra evropského ve středním Podyjí
385 kB – PDF
Petr Kos – Ivo Baroň – Lukáš Kapitán
Předběžný geoarcheologický průzkum jeskyně ve Vrbici
773 kB – PDF
Blanka Vaněčková
Augusta Šebestová – moderní žena 19. století
335 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Arizace židovského majetku v Hustopečích
788 kB – PDF
Šárka Prokešová
ANNO DOMINI 1961 – Zkáza farního kostela sv. Václava v Hustopečích
1 216 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dietrichsteinská svatba 22. července 1515
695 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů
3 774 kB – PDF
Jiří Sekereš
Analýza omítek kaple Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově
1 151 kB – PDF
Dana Massowová
Ze synagogy do obřadní síně aneb o prezentaci židovské kultury v Mikulově v sezóně 2011
688 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 942 kB – PDF
Autoři a tiráž
57 kB – PDF

2010
Obálka RegioM 2010
1 159 kB – PDF
Milan Hluchý – Zdeněk Laštůvka – Zdeněk Pospíšil
Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny
1 029 kB – PDF
Petr Macháček
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
327 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulov v roce 1414
210 kB – PDF
Martin Rothkegel
Knižní kultura moravských novokřtěnců Rukopisy a tisky z knižních fondů huterských bratří v evropských knihovnách
1 544 kB – PDF
Eduard Červený
O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole
1 062 kB – PDF
Tomáš Mikulaštík
Rudolf Gajdoš a Zlín
563 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Kostel sv. Anny na barokních vedutách Mikulova
1 174 kB – PDF
Dana Massowová
Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
409 kB – PDF
Milada Rigasová
Novokřtěnci a jejich odkaz v krajině vinařské oblasti na hranici jižní Moravy a Weinviertlu
1 104 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 041 kB – PDF
Jan Kolář – František Trampota
Mezinárodní archeologický seminář
„Theory and method in archeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)“ v Regionálním muzeu v Mikulově
563 kB – PDF
Rub obálky
227 kB – PDF
Autoři a tiráž
56 kB – PDF

2009
Obálka RegioM 2009
265 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí
222 kB – PDF
Josef Chytil
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně
300 kB – PDF
Lenka Hamšíková, Aleš Vorel, Jaroslav Maloň, Jana Korbelová, Lenka Válková a Josef Korbel
Jak početné jsou bobří rodiny?
202 kB – PDF
Milada Rigasová
Květinové předzahrádky nejjižnější Moravy a Weinviertlu
1 298 kB – PDF
Miroslav Koudela
Weintridtova knihovna
1 177 kB – PDF
Vendulka Otavská
Pohřební šat Marie Anny Josefy z Dietrichsteina a jeho konzervování
600 kB – PDF
Darja Kocábová, Miroslav Svoboda, Jiří Vrbka
60 let samostatné hudební školy
80 let českého hudebního školství v Mikulově
1 071 kB – PDF
Klára Latzková
Jak to bylo s Maryšou čili Premiérová uvedení Maryši v Praze a v Brně
785 kB – PDF
Petr Dresler
Pohanské výzkumy slaví padesátku
1 576 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Benetovo potomstvo: Emma a Bernard – poslední hustopečští Benediktové
560 kB – PDF
Martijn Eickhoff
Historie „ukradeného“ naleziště Assien Bohmers a vykopávky SS-Ahnenerbe v Dolních Věstonicích
327 kB – PDF
Šárka Seifertová
Rekonstrukce slavnostního kroje na hanáckém Slovácku představená na odborném semináři v Hustopečích
503 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Třicet let národopisného souboru Pálava
486 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Břeclavan
4 313 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 328 kB – PDF
Kateřina Pokorná
Konzervace mincí z lokality Mikulov-Brněnská
235 kB – PDF
Eduard Červený
Výstava „Dokumenty slávy“ k sedmdesátému výročí úmrtí Alfonse M. Muchy
339 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) zpráva o výstavě
243 kB – PDF
Milada Rigasová
Muzeum venkova v obci Niedersulz
130 kB – PDF
Miroslava Šudomová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou – Tajemství římské mince
219 kB – PDF
Autoři a tiráž
51 kB – PDF

2008
Obálka RegioM 2008
595 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní bohatství v okolí Mikulova
996 kB – PDF
Milada Rigasová
Výskyt včelníku rakouského v ochraném pásmu Přírodní rezervace Zázmoníky
524 kB – PDF
Petr Macháček
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) na jižní Moravě
213 kB – PDF
Jiří Kmet
Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006
349 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský Svatý kopeček a křížová cesta
1 343 kB – PDF
Petr Kos
Středověký loch v Kloboukách-Bohumilicích
637 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 2. část
349 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Ze starých sbírek mikulovského muzea
127 kB – PDF
Aleš Navrátil
Po stopách „hledačů pokladů“
213 kB – PDF
Jarmila Červená
Piaristé a kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově
1 813 kB – PDF
Darja Kocábová
Nebýt jeho, zámek by snad ještě hořel ...
366 kB – PDF
Eduard Červený
Dr. Karel Jüttner ve vzpomínkách svých studentů
104 kB – PDF
Martin Rothkegel
Nepřátelé-přátelé umění
Obrazoborectví a renesanční sběratelství v mikulovské křtěnecké reformaci (1526-1536)
1 224 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Matěj Trojan - výstava v mikulovském muzeum
403 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 043 kB – PDF
Ivana Svobodová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou
217 kB – PDF

2007
Petr Macháček
Vliv letnění Nesytu v roce 2007 na jarní průtah ptáků
518 kB – PDF
Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek
Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné oblasti Pálava
366 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt přírodně krajinářské úpravy Kozího hrádku v Mikulově
545 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní rezervace Šibeničník na jižním okraji Mikulova
517 kB – PDF
Jan Vybíral
Lužní lesy v Biosférické rezervaci Dolní morava
581 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václav v proměnách staletí
3 525 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem
1 849 kB – PDF
Petr Fiala
Genius sine spiritu
Reflexe josefínské doby v rukopisu Norberta Řehoře Korbera o konci kláštera v Louce
1 053 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 1. část
815 kB – PDF
Šárka Seifertová
Nejstarší evangelické zvony na Moravě
311 kB – PDF
Petr Kos
Podzemní chodba pod kostelem a farou v Zaječí
687 kB – PDF
Petr Kubín
Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995-2005
49 kB – PDF
Dobromila Brichtová, Jan Ivičič
Obnova barokních kašen mikulovského zámku
809 kB – PDF
Horst Wächter
Sala terrena na zámku v Mikulově ve svém hermetické významu
1 189 kB – PDF
Svatopluk Vrbka, Eduard Červený
Kroniky města Mikulova
107 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově
965 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt záchrany a obnovy komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska
325 kB – PDF

2006
Petr Čupa
Biosférická rezervace Dolní Morava
135 kB – PDF
Milada Rigasová
Expozice botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
166 kB – PDF
Miroslav Černý
Kačišdorfský háj
57 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Ondřej Šedo
Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova (nálezové okolnosti)
796 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Náchodská kaple loretánského kostela v Mikulově (K dějinám dietrichsteinské hrobky)
92 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (2. část)
308 kB – PDF
Pavel Blattný
Nové poznatky k portrétu Markéty Františky Lobkowicz, rozené Dietrichstein
214 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Markétě Františce, která žila 17 let, 6 měsíců a 12 dní
46 kB – PDF
Eva Drozdová
Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové
210 kB – PDF
Petra Medříková
Portrét Markéty Františky Dietrichstein-Lobkowicz
78 kB – PDF
Vendulka Otavská
Ke konzervování pohřebního roucha Markéty Františky Lobkowiczové
162 kB – PDF
Johannes Pietsch
Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění
236 kB – PDF
Petr Tybitanzl
Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově
92 kB – PDF
Jan Richter
Náhrobky mučedníků na židovském hřbitově v Mikulově
171 kB – PDF
Petr Kubín
Nálezy z doby římské z Mušova-Hradiska ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově
77 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea - ženský oděv
150 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Historie dokumentace a prezentace židovské kultury v Mikulově
319 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2005 v Regionálním muzeu v Mikulově
207 kB – PDF

2005
Petr Macháček
Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004
146 kB – PDF
Pavel Pokorný
Nový přírůstek do entomologických sbírek Regionálního muzea v Mikulově
100 kB – PDF
Ivana Valíčková
Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR
156 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (1. část)
358 kB – PDF
Petr Kubín
Některé dosud nepublikované antické nálezy z archeologické sbírky Regionálního muzea v Mikulově
192 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Michal Vitanovský
Tajemný lev
129 kB – PDF
Jaroslav Adam
Ze zápisků rady Karla Brachfelda z panství dietrichsteinského
121 kB – PDF
Jan Horák
Frontové události roku 1945 z pohledu obce Boleradic
339 kB – PDF
Magda Veselská
Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově
83 kB – PDF
Emir Caner
Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací
208 kB – PDF
Jan Richter
Max Fleischer
55 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští v první světové válce
136 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Jožka Severin
229 kB – PDF
Zlatislava Krůzová - Zdenka Kubíčková
Moravskochorvatská lidová kultura v díle Zdeňky Jelínkové
93 kB – PDF
Zdeňka Jelínková
Lidový tanec moravských Chorvatů na Mikulovsku ve vztahu k sousedním oblastem
167 kB – PDF
Petr Kubín - Jan Richter
Výstava Klíč k určování pokladů v Regionálním muzeu v Mikulově
35 kB – PDF
Evženie Klanicová
Deset let Městského muzea a galerie Břeclav
129 kB – PDF

2004
Petr Kubín
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově
1 335 kB – PDF
Milan Hluchý, Milan Švestka, Pavel Vítek
Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů
255 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Stálá výstava Galerie Dietrichsteinů v Mikulově
233 kB – PDF
Jan Richter
Dokumentace židovského hřbitova v Mikulově
823 kB – PDF
Milada Rigasová
Význam kardinála Dietrichsteina pro rozvoj rozsáhlých urbanistických úprav krajiny mezi Mikulovem, Valticemi a Lednicí
720 kB – PDF
František Janošek
Kolonisté z Vrbice na Žitném ostrově
45 kB – PDF
Pavla Hradilová
Konzervace fragmentů obuvi nalezené při antropologickém průzkumu dietrichsteinské hrobky v Mikulově
350 kB – PDF
Luboš Antonín
Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství
350 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Návštěva císaře Leopolda I. na mikulovském zámku
283 kB – PDF
Jan Horák
Alois Mrštík - autor a knihovník
1 173 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2004
239 kB – PDF
Josef Chytil
Evropská noc pro netopýry
66 kB – PDF
Pavel Pokorný
Obří vinný sud v Mikulově a jeho evropští konkurenti
647 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Pálava tančí a zpíva už 25 let
253 kB – PDF
František Janošek
Jak to bylo, když v roce 1866 přitáhli na Vrbici Prusové
48 kB – PDF
Hana Hrabcová
Vztah mezi školou a veřejností v politickém okrese Hustopeče v letech 1918-1938
232 kB – PDF
Pavel Pokorný
Záchrana mikulovského obřiho sudu
164 kB – PDF
Jiří Vrbka
Významná výročí Základní umělecké školy v Mikulově
73 kB – PDF
Hildegonda M. Rijksenová
„Anne Franková - Odkaz pro součastnost“ a „Příběh terezínských dětí“ - výstavy v Mikulově
150 kB – PDF
Petr Macháček
Zámecký rybník
314 kB – PDF

2002–2003
Petr Macháček, Josef Chytil
Věstonická nádrž – jak dál?
551 kB – PDF
Ivo Soukup
Hydrobiologie řeky Dyje
891 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Geologický průzkum v okolí Němčiček
156 kB – PDF
Milada Rigasová
Renesanční a barokní etapa vývoje zámeckého parku v Mikulově
1 513 kB – PDF
Miroslav Koudela
Jednota bratrská a moravský knihtisk 16. století
462 kB – PDF
Emir Caner
Životopis Balthazara Hubmaiera
1 533 kB – PDF
Jan Richter
Portrétní plastiky Balthasara Hubmaiera a jeho ženy Elsbeth
742 kB – PDF
Jan Richter
Ještě jednou o požáru mikulovského zámku v dubnu 1945
1 489 kB – PDF
Pavel Onderka
Soubor egyptských předmětů Regionálního muzea Mikulov
2 974 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Josef von Sonnenfels – muž bez předsudku
1 404 kB – PDF
Karel Krška
Státní žákovský domov v Mikulově v letech 1953–1956
2 795 kB – PDF
Josef Babáček
Sláva i pád dvou údolí
1 751 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea – obecná část a mužský oděv
819 kB – PDF
Vladimír Šťavík
Lácaranka z Kobylí
1 414 kB – PDF
Petr Kubín
Přírůstky archeologického pracoviště Regionálního muzea v Mikulově v letech 1993–2002
394 kB – PDF
Dobromila Brichtová, Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2003
451 kB – PDF
Jan Richter
Plastika Ferdinanda II. Aragonského na zámku v Mikulově
1 006 kB – PDF
Jan Richter
Průzkum mikulovské zámecké studny v roce 2003
736 kB – PDF

2000–2001
Petr Čížek, Rostislav Fornůsek
Výsledky faunistického průzkumu dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) na území Chráněné krajinné oblasti Pálava
554 kB – PDF
Ivo Soukup
Druhové složení a kvantita makrozoobentosu toků jižní Moravy
559 kB – PDF
Milada Rigasová
Franz Zdobnitzký a jeho botanická zahrada v Klentnici
962 kB – PDF
Evženie Klanicová
Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově
1 385 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Chasidismus a rebe reb Šmelke z Mikulova
934 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Ruský legionář Martin Procházka (1891–1980) a jeho cesta kolem světa
379 kB – PDF
Aleš Janšta
Válečná fronta na Břeclavsku (duben–květen 1945)
1 811 kB – PDF
Jiří Janeček
Jak starý je Drnholec?
97 kB – PDF
Jaroslav Skezák
Vzpomínání na vzpomínání, aneb spolužák Tomáše Masaryka
86 kB – PDF
Aleš Janšta
Rozmluvy s rytinami
1 060 kB – PDF
Jarmila Švachová
Uplynulo 100 let od založení TJ Sokol v Kloboukách u Brna
763 kB – PDF
Igor Czajkowski
Hudební semináře v Mikulově v období 1895–1939
133 kB – PDF
Vojtěch Pazderka
Sto let zahradnického školství v Lednici na Moravě - II. část
Zahradnická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se sídlem v Lednici
591 kB – PDF
Jan Horák
Co předcházelo vybudování Památníku bratří Mrštíků v Divákách
122 kB – PDF
Jitka Matuszková
Verbunk na Podluží
662 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Hustopeče - národopisná charakteristika
879 kB – PDF
Darja Kocábová - Emil Kordiovský - Ludislava Šuláková
Využívání archiválií ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově v letech 1960–1999
681 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Zpráva o výstavní činnosti Regionálního muzea v Mikulově v roce 2000
811 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Vzhůru na cesty, aneb o životě výstavy
342 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Městské muzeum Hustopeče
821 kB – PDF
Pavel Večeřa
Bilance výstavní činnosti Městského muzea a galerie Břeclav v roce 1999
303 kB – PDF
Akt smíření u památníku obětí pochodu smrti
100 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Nahlédnutí do Němčiček
95 kB – PDF
Jaroslava Bartošová
Informace a informovanost v Lanžhotě
160 kB – PDF
Jaroslav Otáhal
Pomník padlým a umučeným Kobylským občanům
360 kB – PDF
Marie Prokopová
Ubrání se Týnec v budoucnu povodním?
155 kB – PDF
Marta Ondrášková
100 let veřejné knihovny města Břeclavi
116 kB – PDF
Věra Holleinová
Projekt „Jižní Morava - rozvoj vinařství“
196 kB – PDF
Co se nevešlo do almanachu
570 kB – PDF
Jiří Hájek
Kašnice informuje
319 kB – PDF
Evženie Klanicová
Obnovení pomníku T. G. Masaryka v Břeclavi
439 kB – PDF
Emil Kordiovský
Otevření nové archivní budovy
278 kB – PDF
Štefan Kapičák
Ditrichštejnská hrobka v Mikulově
207 kB – PDF
Vojtěch Pazderka
Boží muka v bořetických Zázmoníkách
223 kB – PDF
KRONIKA

Nový přednostka Okresního úřadu Břeclav ing. Dymo Piškula

Evženie Klanicová
Zemřel malíř František Hodovský

Marta Ondrášková
Odešel MUDr. Josef Kobzík

PhDr. Doubravka Ševčíková
Za PhDr. Milenou Horňanskou

589 kB – PDF
BIBLIOGRAFIE

Ludislava Šuláková
Der südmährer Geislingen an der Steige, Südmährischer Landschaftsrat 1972–1985

Pavel Večeřa
Brána poznání břeclavského okresu

Marie Hřebačková
Výběrová bibliografie regionální literatury z let 1998–2000 z fondu městské knihovny Břeclav

Pavel Večeřa
Vrbasovy Pohledy do minulosti Klobouk

975 kB – PDF

1999
Ivo Sukop
Hydrofauna inundační oblasti jižní Moravy a Lednických rybníků
764 kB – PDF
Jaroslav Stehlík
Platany ohroženy síťnatkou platanovou
152 kB – PDF
Zdeňek Hubálek
Laboratoř medicinské zoologie Ústavu biologie obratlovců Akademi věd ČR Brno ve Valticích
272 kB – PDF
Milada Rigasová
Historie a obnova zámecké zahrady v Mikulově
1 509 kB – PDF
Marie Buňatová
Textilní produkce v mladém paleolitu = experiment pro dokumentární film „Úsvit géniů“
1 083 kB – PDF
Evženie Klanicová
Pravěké a raně historické osídlení Mikulova
987 kB – PDF
Emil Kordiovský
Cesta careviče Pavla přes Mikulov do Vídně v r. 1782
220 kB – PDF
Milada Wurmová
Zápisky F. B. Wurma o některých událostech v Kloboukách u Brna
334 kB – PDF
Darja Kocábová, Miroslav Svoboda
„Dne 28. října 1918 rozbity okovy birokratismu rakouského..."
766 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Pohled do poválečné situace v Břeclavi a Poštorné
162 kB – PDF
Jan Horák
Počátky organizovaného včelařství na Kloboucku
563 kB – PDF
Jitka Matuzsková
Doprovodná hudba k tanci
(přípěvek k jejímu vývoji na Podluží)
468 kB – PDF
Karel Janík
Zděná boží muka v krajině Podpálaví v pohledu tehdejších lidí
96 kB – PDF
Aleš Janšta
Výročí 750 let Hustopečí
91 kB – PDF
Jarmila Švachová
Oslava 700. výročí povýšení Klobouk na městečko
1 103 kB – PDF
Jana Mrázová
Lichtenštejnská „kačenárna“ v Podivíně
267 kB – PDF
Marie Buňatová, Milada Rigasová
Zpráva o výstavní činnosti Regionálního muzea v Mikulově v roce 1998
296 kB – PDF
Vítězslav Koukal
Výstava Povodeň a komáři kalamita na Břeclavsku 1997 ve Valticích
95 kB – PDF
Marie Buňatová
Dokumentační centrum moravského židovství
(odborné pracoviště Regionálního muzea Mikulov)
90 kB – PDF
Josef Hložek
Klub historie a vlestivědy Hustopečska
129 kB – PDF
Jan Horák
Můj kraj
567 kB – PDF
Stanislav Beran
Uherčičtí cikáni
131 kB – PDF
Ludvík Mazuch
Setkání Mužáků v Týnci
304 kB – PDF
Anežka Strachová, Anna Titlová, Anna Zoderová
Sto let školy v Hruškách
117 kB – PDF
Milan Rajnoch
20 let oboru Zahradní a krajinářské tvorby
144 kB – PDF
Vojtěch Pazderka
Vznik a rozvoj zahradnického školství v Lednici na Moravě
426 kB – PDF
Eliška Těšínská
Střední vinařská škola, Valtice - tradice a současnost
222 kB – PDF
Pavel Kabela
Tělovýchovná jednota Sokol v Boleradicích a její historie
678 kB – PDF
Alena Votavová, Miroslav Pyciak
Harmonizace krajiny v katastru obce Popice
299 kB – PDF
Vítězslav Koukal
Janův hrad se opravuje
91 kB – PDF
Jarmila Švachová
Zprávy z Kloboucka
Výstava v Brumovicích
890 kB – PDF
Jarmila Švachová
Zprávy z Kloboucka
Výstava v Brumovicích
890 kB – PDF
KRONIKA

Josef Černý
O. S. Vetti - moravský Mezzofanti

Iva Slaninová
Vladimír Pokorný (1922–1989)

Ivan Petrželka
Obnovitel mikulovského zámku
(památce Ing. arch. Otakara Oplatka, 1907–1985)

Marta Ondrášková
Jubilující Břeclavan a jeho primáš Jožka Kobzík

1 355 kB – PDF
BIBLIOGRAFIE

Ludislava Šuláková
Naše kořeny se nepřetrhají
Unsere Wurzeln zerreissen nicht Geislingen/Steige, Südmährischer Landschaftsrat in der Sudetendeutschen Landsmannschaf 1998. 96 s.

Marie Hřebačková
Výběrová bibliografie regionální literatury z let 1997–1998 z fondu Městské knihovny Břeclav

Evženie Klanicová
Jižní Morava 1998 a Zpravodaj Muzejního spolku v Břeclavi 1998

440 kB – PDF

1998
Vojen Ložek
Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi mekkýšů
418 kB – PDF
Milada Rigasová
Povrchové vody Mikulova
1 975 kB – PDF
Milada Rigasová
Teplomilná květena v okolí Kurdějova v Hustopečské pahorkatině
1 008 kB – PDF
Evženie Klanicová
40 let archeologických výzkumů na Pohansku u Břeclavi
1 464 kB – PDF
Josef Unger
Výstava a konference „Kresebné a modelové rekonstrukce hradů, zámků a tvrzí na Moravě a ve Slezku"
625 kB – PDF
Petr Chotěbor
K problematice kresebných rekonstrukcí hradů a tvrzí
116 kB – PDF
Oldřich Kolář
Pokus o kresebnou rekonstrukci tří hradů
194 kB – PDF
David Merta
Pokus o rekonstrukci hradu Obřany
112 kB – PDF
Jaroslav Pospíšil
Ke kresebné rekonstrukci hradních zřícenin
132 kB – PDF
Jaroslav Sadílek
Dva pohledy na kresebné rekonstrukce hradů jižní Moravy
209 kB – PDF
Ladislav Svoboda
K obrazovým rekonstrukcí vývojových fází stavebních památek
1 004 kB – PDF
Jan Štětina
Model Nového hradu u Adamova a zámku v Kumštátu
298 kB – PDF
Pavel Šimeček
Kresebná rekonstrukce jako tvůrčí proces
173 kB – PDF
Zdeněk Špičák
Kresebná rekonstrukce tvrze zaniklé vsi Mstěnice u Hrotovic (okres Třebíč) a tvrze v Kralicích nad Oslavou (okres Třebíč)
405 kB – PDF
Radim Vrla
Kresebná rekonstrukce hradů Sádek, Nový Cimburk a Nový Světlov
223 kB – PDF
Jaroslav Nádeníček
Pronásledování tajných evangelíků na Kloboucku
407 kB – PDF
Aleš Janšta
Hustopečské památky
460 kB – PDF
Jaroslav Otáhal
Renesanční pamětní deska z bývalého Horního dvora v Kobylí
119 kB – PDF
Jan Horák
Filip Kuber a Hustopeče
410 kB – PDF
Jan Horák
V Boleradicích na přelomu století
133 kB – PDF
František Vašek
První oběti
82 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Internační, pracovní a sběrný tábor Hustopeče ve fondu SOA Břeclav se sídlem v Mikulově
176 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Regionální periodika ve fondu Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
149 kB – PDF
Emil Kordiovský
Archivní fondy ve Státním okresním archivu Břecla se sídlem v Mikulově III
621 kB – PDF
Jitka Matuszková
Soupis památkově chráněných poklon v okrese Břeclav
763 kB – PDF
Karel Janík
Zděná boží muka na Břeclavsku a Mikulovsku
93 kB – PDF
Hana Procházková
Zápis Lednicko - valtického areálu do Seznamu míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
556 kB – PDF
Evženie Klanicová
Ohlédnutí za výstavní činností Městského muzea a galerie v letech 1995–1996
1 220 kB – PDF
Vítězslav Koukal
Výstava „Doba Rudolfa II. na Moravě“
90 kB – PDF
Luboš Velecký
Petr Bezruč - Nedožité 130. narozeniny 1867 - 1997
114 kB – PDF
Milena Škrobáková
Pamětní síň - Muzeum obce Kobylí
160 kB – PDF
Stanisla Kallusová
To je náš „Kraj beze stínu“
587 kB – PDF
Zdena Šlichtová
44. ročník slavností „Podluží v písni a tanci“
120 kB – PDF
Luboš Velecký
30 ročníků Valtických vinných trhů
53 kB – PDF
Marta Ondrášková
"Rok na vsi" bratří Mrštíků - významný úspěch ochotnického divadla v Boleradicích
81 kB – PDF
Pavel Kabela
Významná výročí roku 1997 v Boleradicích
186 kB – PDF
Zdeněk Hájek
K výročí 100 let Měšťanské školy v Kloboukách u Brna
116 kB – PDF
Pavla Láníčková
100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích
68 kB – PDF
Marie Prokopová
75 let Sboru dobrovolných hasičů ve Týnci
445 kB – PDF
Vojtěch Pazderka
Lednické Mendeleum
300 kB – PDF
Vojtěch Pazderka
Vinařskému obzoru je 90 let
417 kB – PDF
Ivana Lukášková
Publikace „Podoby kraje a času“
91 kB – PDF
KRONIKA

Nová přednostka Okresního úřadu Břeclav ing. Hana Ondrušková

Ludvík Mazuch
Vzpomínka na kapelníka Františka Juráčka

Evženie Klanicová
Jan Noháč (1867 - 1946)

Jan Třetina
Skladatelka lidových písní

Emil Kordiovský
Mikulovský fotograf Václav Hortvík padesátníkem

Ing. Vojtěch Pazderka
K životnímu jubileu Msgre ThDr. Vladimíra Nováčka

Sociokulturní potenciál okresu Břeclav

2 132 kB – PDF
Výběrová bibliografie regionální literatury z let 1996–1997 z fondu Městské knihovny Břeclav
91 kB – PDF

1996–97
Karel Káňa
Revitalizace v lužních lesích Břeclavska
550 kB – PDF
Milan Hluchý
Zavedení sytému trvale udržitelného vinohradnictví ve vinicích po Pálavou
597 kB – PDF
Zdeněk Černý
Tesaříkovití brouci (Cerambycidae) v Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Pálava na jižní Moravě
1 003 kB – PDF
Petr Macháček
Severské husy na Břeclavsku
149 kB – PDF
Jiří Matuška, Jiří Švadlenka
Management zvláště chráněných území v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezevaci Pálava v letech 1993–1996
384 kB – PDF
Josef Unger
Po stopách jednoho pohřebního zvyku z 16. století
305 kB – PDF
Josef Zelinka
Pečetě našich obcí v Malebném Kloboucku
323 kB – PDF
Aleš Janšta
Masaryk a Hustopeče
1 553 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Problematika odsunu Němců ve fondech MěNV a ONV Mikulov
431 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Regionální muzeum v Mikulově
180 kB – PDF
Vítězslav Koukal
Národní zemědělské muzeum v Praze, úsek Valtice
209 kB – PDF
Evženie Klanicová
Kapitoly z historie břeclavského muzejnictví
500 kB – PDF
Jarmila Švachová
Devadesáté výročí založení muzea v Kloboukách u Brna
853 kB – PDF
Marta Ondrášková
Z historie knihovny v Břeclavi
118 kB – PDF
Emil Kordiovský
Archivní fondy ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově II - Fondy měst a obcí
439 kB – PDF
Petra Chládková
Přehled restaurování kulturních památek na okrese Břeclav v letech 1992–1996
1 061 kB – PDF
Pavel Klimeš
Objev renesančního malovaného stropu v Mikulově
1 061 kB – PDF
Jarmila Švachová
Restaurování historických rytin ze sbírek muzea v Kloboukách u Brna
95 kB – PDF
Jitka Matuszková
Soupis památkově chráněných božích muk v okrese Břeclav
1 791 kB – PDF
Karel Janík
Zděná boží muka a kapličky na Břeclavsku a Mikulovsku
1 068 kB – PDF
Jiří Vrbka
Hudba na Podluží - historie a současnost
672 kB – PDF
ZPRÁVY

Emil Kordiovský
950 let od první písemné zmínky o Břeclavi

Josef Černý
300 let školství v Nikolčicích

Zbyněk Háber, Hana Potměšilová
100 let ochotnického divadla v Hustopečích

Pavel Kabela
Ochotnické divadlo v Boleradicích stoleté

Jan Kachyňa
Folklorní soubor Vonica Krumvíř

Hana Krajčovičová
Vznik a prní úspěchy Základní umělecké školy v Kloboukách u Brna

Svatava Kovářová
Základní škola v Brumovicích na Moravě se představuje

Marie Němečková
Investiční akce v Divákách v letech 1994–1996

Josef Martuška
Tvrdonské slavnosti 1996 (Podluží v písni a tanci)

Josef Martuška
Polka fest 96

Jitka Matuszková
Kácení máje v Ladné

Marie Prokopová
Besedy u cimbálu v Týnci

Karel Urban
Televizní vysílání z Borkovan

Otakar Pražák
Patnáct let činnosti Českého svazu ochránců přirody v Břeclavi

Marie Buňatová
Výstavní činnost Regionálního muzea Mikulov v r. 95/96

Milada Rigasová
Výstava Stepy na hranicích jižní Moravy a Rakouska

Vlastimil Svěrák
Výstava obrazů C. M. Thumy na zámku v Lednici

Jiří Rufer
Odhalení pamětní desky Janu Masarykovi na Domově mládeže v Břeclavi

Petr Zoubek
Volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

Miroslav Grebeníček - životopis

Miroslav Grebeníček - životopis

Martin Přibáň - životopis

Jiří Pavlov - životopis

3 036 kB – PDF
KRONIKA

Zdenka Majerová
100. výročí narození spisovatele Antonína Kolka

Marta Ondrášková
Podluží vzpomnělo na Jožku Severina

Marta Ondrášková
Spisovatelka Kamila Sojková z Břeclavi pětadevadesátiletá

Emil Kordiovský
Historik a kronikář Břeclavi Jaroslav Školl pětasedmdesátiletý

685 kB – PDF
BIBLIOGRAFIE

Marie Hřebačková
Výběrová bibliografie regionální literatury z let 1994–1996 z fondu Městské knihovny Břeclav

256 kB – PDF

1995
Johannes - Wolfgang Neugebauer
Hrad (zřícenina) Falkenstein, Dol. Rakousko. Předběžná zpráva o aktivitách v letech 1990–1995
720 kB – PDF
Sabine Felgenhauer
Dům s věží ve starším Hardu a velký dvůr v mladším Hardu
284 kB – PDF
Sonja - U. Prochaska
„Gschlössl“ u Leithaprodersdorfu, pol. okr. Einsestadt, Burgeland. Vodní hrad ze 13. století
537 kB – PDF
Martin Krenn
Sachsendorf ve 13. století
90 kB – PDF
Pavel Brichacek
Landštejn a jeho sídlištní zázemí
146 kB – PDF
Miroslav Plašek
Nové poznatky o vývoji hradu Bítova a zámku ve Valticích
1 178 kB – PDF
Jiří Kohoutek
Drobná středověká šlechtická sídla na Zlínsku
1 336 kB – PDF
Josef Unger
Archeologický výzkum šlechtických sídel typu motte z 13. stol. na jižní Moravě
670 kB – PDF
Jitka Matuszková
Sv. Vendelín, jeho místo v lidové tradici a soupis památkově chráněných vyobrazení světce v okrese Břeclav
1 723 kB – PDF
Emil Kordiovský
Jednotný archivní fond České republiky uložený ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
468 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Regionální zpravodaje ve fondu Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
323 kB – PDF
Milada Rigasová
Okrašlovací spolek a počátky ochrany přírody v Mikulově
3 147 kB – PDF
Milada Rigasová
Botanická hodnotná území v katastrach Bořetice a Němčičky
1 511 kB – PDF
Petr Macháček
Letnění a částečné letnění Lednických rybníků
875 kB – PDF
Vít Grulich
Floristický kurs 1995 v Břeclavi
116 kB – PDF
Jiří Danihelka
Flóra a vegetace Studánkového vrchu u Sedlece
256 kB – PDF
Jiří Matuška
Propagace ochrany přírody na Správě CHKO a biosférické rezervace Pálava pro nejbližší období
512 kB – PDF
Igor Pavlov
Opatření k zabezpečení odpovídajícího vodního režimu v NPR Křivé jezero
227 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Regionální muzeum v roce 1994
477 kB – PDF

1994
Jaroslav Peška, Josef Unger
Mladohradištní opevnění u Drnholce
296 kB – PDF
Evženie Klanicová, Jindřich Štencl
Archeologický výzkum na náměstí T. G. Masaryka v Břeclavi
1 042 kB – PDF
Jiří Pajer
Hromadný nález z areálu habánského dvora ve Strachtíně
647 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Habáni a Mikulov
211 kB – PDF
Emil Kordiovský
Panství a statky na Břeclavsku od lánových rejstříků do zániku patrimoniální správy v r. 1850
561 kB – PDF
Jitka Matuszková
Soupis památkově chráněných kapliček v okrese Břeclav
1 449 kB – PDF
Petr Macháček
Historie a současnost hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) a kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v Lednici
299 kB – PDF
Milada Rigasová
Norbertus Adamus Boccius - lékař a botanik
Bratři Bauerové - malíři a rytci květin
1 338 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Regionální muzeum v roce 1993
447 kB – PDF
Dobromila Brichtová, Evženie Klanicová
PhDr. Karel Jüttner
385 kB – PDF
Milada Rigasová
Herbář Regionálního muzea v Mikulově
238 kB – PDF
Dagmar Chytilová
Pálava Světovou banku zajímá
270 kB – PDF
Jiří Matuška
Ochrana přírody v novém
153 kB – PDF

1993
Evženie Klanicová
Přírustky archeologického pracoviště Regionálního muzea v Mikulově v letech 1984–1992
784 kB – PDF
Emil Kordiovský
Spolkový život na okrese Břeclav do roku 1951
276 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Soupis archiválií obsahujících informace o státním občanství
228 kB – PDF
Jitka Matuszková
Šoupalova pozůstalost očima etnochoreologa
536 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápů bílých (Ciconia ciconia) na okrese Břeclav
673 kB – PDF
Milada Rigasová
Stepní lokality bývalého hraničního pásma mezi Sedlecem a Valticemi
1 186 kB – PDF
Milada Rigasová
Trličník brvitý (Gentianopsis ciliata) a chrpina úzkoperá (Jacea stenolepis) v Milovickém lese
749 kB – PDF
Vít Gruluch
Mochna jahodníkovitá (Potentila sterilis) na Břeclavsku
172 kB – PDF
Jiří Matuška
Proč rozšíření CHKO
1 485 kB – PDF
Zbyněk Piro
Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice
650 kB – PDF
Jiří Danihelka
Poznámky k rozšíření některých vzácnějších a pozoruhodných rostlin na Mikulovsku
308 kB – PDF
Evženie Klanicová
Regionální muzeum Mikulov v roce 1992
212 kB – PDF
Jitka Matuszková
Dokumentace lidového tance ve fotoarchívu Regionálního muzea Mikulov
937 kB – PDF
Evženie Klanicová
Bibliografie odborných pracovníků RMM za rok 1992
76 kB – PDF

1992
Úvod
300 kB – PDF
Evženie Klanicová, Jaroslav Peška
Archeologická výstava na zámku v Mikulově
1 619 kB – PDF
Emil Kordiovský
Břeclavský kostel
1 832 kB – PDF
Jitka Matuszková
Kulturní styky mezi obcemi Brodské a Lanžhot ve světle tanečních příležitostí
2 350 kB – PDF
Emil Kordiovský
Archivní fondy v Okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
1 098 kB – PDF
Milada Rigasová
Stepní lokality bývalého hraničního pásma
1 873 kB – PDF
Vít Grulich
Rostliny vápencových stepí na hraničním hřebeni Holá pastviska
1 246 kB – PDF
Petr Macháček
Největší hnízdiště kormoránů v Československu
1 046 kB – PDF
Josef Chytil
Největší hnízdiště rybáka obecného v ČSFR
1 479 kB – PDF
Jiří Matuška
Biosférická rezervace Pálava a její další možnosti vývoje
952 kB – PDF
Radek Galousek
Proč právě v Mikulově?
(krátké pojednání o činnosti ekologického střediska ADONIS)
641 kB – PDF
Radek Galousek
Možnosti rozvoje ekoturistiky na Jižní Moravě
653 kB – PDF
Ladislav Ptáček
Já a krajina, krajina a já
516 kB – PDF
Evženie Klanicová
Regionální muzeum v Mikulově v roce 1991
1 442 kB – PDF
Jaroslav Peška, Evženie Klanicová
Záchranné akce mikulovských archeologů na Břeclavsku v letech 1990 a 1991
2 488 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Založení Muzejního spolku
1 068 kB – PDF
Bibliografie odborných pracovníků muzea za rok 1991
354 kB – PDF
Jitka Matuszková
Výběrová bibliografie Zdenky Jelínkové
5 106 kB – PDF

© Regionální muzeum v Mikulově 2016