logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
výstava zámek mikulov
Mikulov kardinála Dietrichsteina

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Mikulov kardinála Dietrichsteina, která se uskuteční v pátek 28. června v 17 hodin na zámku Mikulov.

Výstava, která reflektuje letošní zámecké téma "Úcta a tradice", připomene působení knížete, olomouckého biskupa a kardinála Františka Dietrichsteina v našem městě. Jednotlivá témata zpracovali odborní pracovníci Regionálního muzea v Mikulově a je to vůbec poprvé, kdy se různé poznatky o Mikulově v době působení kardinála budou prezentovat na jednom místě.

Během vernisáže bude současně představena stejnojmenná kniha, ve které jsou zpracována rozšířená témata z výstavy, a ještě něco navíc.

28. červen v 17:00 2024

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

akce zámek mikulov
Noční prohlídky zámku Mikulov

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru na zámek, který nelze v krajině ani v dějinách přehlédnout.

Stejně jako v loňském roce i letos jsou pro návštěvníky připraveny speciální letní prohlídky zámku. Scénář letošních nočních prohlídek se dotkne hlavního tématu zámecké sezony 2024 – motta Úcta a tradice. Impulzem pro výběr tématu bylo výročí založení významných církevních institucí v Mikulově kardinálem Františkem Dietrichsteinem. V rozmezí let 1623–1625 byl nejprve na Svatém kopečku položen základní kámen kaple sv. Šebestiána, následně byla započata stavba loretánské kaple a v roce 1625 byla založena mikulovská kapitula při kostele sv. Václava. A právě zakladatelská činnost kardinála Dietrichsteina bude hlavním tématem letošních nočních prohlídek. Vydejte se s námi na cestu časem, kdy tento šlechtic, jehož moc dalece přesahovala naše území, realizoval v Mikulově své velkolepé architektonické plány. Kromě doby za života Františka Dietrichsteina se návštěvníci během nočních prohlídek přenesou do různých období i míst Evropy a setkají se (nejen) s dalšími příslušníky tohoto slavného šlechtického rodu.

Cena vstupenky: 250 Kč

Rezervace nutná: 777 061 230 nebo pokladna@rmm.cz během otevírací doby zámku

Program je cílen na dospělého návštěvníka

Akce se koná za finanční podpory města Mikulov.
Změna programu je vyhrazena.

každou středu v červenci a srpnu 2024
20:00, 20:20, 20:40, 21:00 a 21:20

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

akce
Moravský Parnas. Divadelní festival Mikulov

Cílem Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas je připomínat bohatou divadelní historii města. Festival je věnován místnímu rodákovi a jedné z významných postav evropského barokního divadla Johannu Georgu Gettnerovi.

Hlavní program letošního ročníku festivalu je zaměřen na španělské kořeny kardinála Františka Dietrichsteina, jehož matkou byla šlechtična Margarita de Cardona y Requesens (1535–1609). Tyto vazby budou v rámci festivalu připomenuty skladbami španělské renesance v podání Ensemble Versus. Residenti festivalu Geisslers Hofcomoedianten pak přivezou, jak sami uvádí, autorsky "rozdivočelou" hru na motivy komedie Horribilicribrifax od Andrease Gryphia z roku 1663. Páteční koncert v Dietrichsteinské hrobce je věnován rovněž paní profesorce Margitě Havlíčkové (1949–2023), která festival navštěvovala a v Mikulově také několikrát o barokním divadle přednášela.

Od roku 2020 je součástí festivalu i Letní teatrologické sympozium, které vzniklo ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav a Regionálním muzeem v Mikulově. Ideou sympozia je popularizační formou přiblížit badatelské zajímavosti či zvláštnosti z aktuálních nejen teatrologických výzkumů. Sympozium chce současně být místem letního a neformálního setkávání odborné, umělecké, ale i laické veřejnosti.

PROGRAM

Pátek 26. července 2024

Letní teatrologické sympozium
17:00–18:30 | Galerie Konvent
~
Koncert Ensemble Versus a Kateřina Maňáková (vihuela) – Iberská renesanční polyfonie
19:00 | Dietrichsteinská hrobka

Sobota 27. července 2024

Letní teatrologické sympozium
9:00–14:00 | Velký zámecký sál
~
Divadlo pro děti Toy Machine – O Popelce
17:00 | Galerie Konvent
~
Divadlo Geisslers Hofcomoedianten – Horri-bili-cribri-fax
20:00 | Velký zámecký sál

Vstupenky v předprodeji na TIC Mikulov.
Změna programu je vyhrazena.

26. až 27. červenec 2024

Galerie Konvent | Dietrichsteinská hrobka | Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Zavádka na Hanáckém Slovácku

Obřadní tanec zavádka patří mezi nejvýraznější projevy lidové kultury Hanáckého Slovácka a je pevně zakotvena v místní tradici. Tvoří ji nejen stejnojmenný tanec, zmiňovaný už v pramenech z 19. století, ale také postupně ustálené obřadní úkony, které jsou na něj přímo vázané. Varianty provedení se v každé obci liší. Zavádka byla v roce 2022 zapsána na Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje a v roce 2023 i na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
Panelová výstava, koncipovaná jako putovní, představí všech 19 obcí, kde je obřadní tanec zavádka doposud živou tradicí, patřící k vrcholům zdejších hodů.
K výstavě byl vydán také katalog, který podrobněji informuje o všech aspektech zavádky a jejím průběhu v jednotlivých obcích.
Výstavu připravilo Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově.

Vernisáž výstavy proběhne 6. 6. 2024 v 17 hodin.

7. červen 2024
7. červenec 2024

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Tělesnost – Výběr ze Zlatého fondu Národního muzea fotografie

Národní muzeum fotografie je projekt, který si dává za cíl shromažďovat kulturní dědictví české fotografie a pečovat o něj a na poli fotografie má nezastupitelnou roli. To bylo jasné i mnoha předním fotografům, kteří při založení muzea vyjádřili svou podporu darem fotografie do základní sbírky NMF – Zlatého fondu. Sbírka Zlatého fondu obsahuje 222 fotografií od 222 autorů a Regionální muzeum v Mikulově zde vystavuje výběr z tohoto souboru. Mikulovská výstava s názvem Tělesnost představuje díla sjednocená tímto námětem napříč celým fotografickým spektrem. Různí autoři přistupují k zobrazení těla, tělesnosti, postavě člověka zobrazeného médiem fotografie nejrůznějšími způsoby. Od koláže po portréty, od sociálního dokumentu po pohybové snímky, od konceptuální fotografie po akty. Ve výběru Tělesnost můžete najít fotografie od autorů jako např. Gabriela Fárová, Jan Saudek, Miroslav Švolík, Robert Vano, Miroslav Stibor nebo Pavel Mára a mnoho dalších. Kurátorem výstavy je Jaroslav Prokop, předseda správní rady Národního muzea fotografie.

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem fotografie a Technickým muzeem v Brně.

Vernisáž výstavy proběhne 3. dubna 2024 v 17 hodin na zámku Mikulov.

4. duben 2024
30. červen 2024

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Autor Restaurátor

Jedinečná výstava AUTOR RESTAURÁTOR si klade za cíl přiblížit veřejnosti práci restaurátorů. Vznikla ve spolupráci Regionálního muzea v Mikulově s Vyšší odbornou školou restaurátorskou Brno.

Na výstavě se návštěvník seznámí s restaurátorskými postupy z oblasti malby a nábytku. Vystaveny budou rovněž restaurované kusy ze zámeckého mobiliáře i plátna, která byla poničena v poválečné době a dosud nebyla restaurována.

8. červen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

13. červen v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (malba)

10. srpen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

14. září v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (nábytek)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

18. říjen 17:00 2023
MgA. František Zelinka DiS.
Stavitelé z vášně i nutnosti
Město, zámek i jeho nejbližší okolí bylo v novověku pod dohledem knížecí rodiny Dietrichsteinů. Z reprezentačních důvodu a v důsledku ničivých událostí byly stavby mnohokrát přestavovány či obnovovány. Přednáška pojednává o vzhledu budov v Mikulově v průběhu staletí na základě archivního obrazového materiálu.

25. říjen 17:00 2023
Mgr. Kristýna Jandová
Romantismus a modernita na mikulovském zámku
S poslední rozsáhlou úpravou zámeckého areálu začali někdejší mikulovští páni, knížata z Dietrichsteina, na sklonku napoleonských válek. V čem spočívala obnova rodového sídla, jaké byly její detaily a jakým způsobem přetrvala do dnešních dnů?

1. listopad 17:00 2023
Mgr. Miroslav Lukáš, Ph. D.
Rekonstrukce šlechtické zábavy na příkladu divadelních událostí
Po skončení třicetileté války se v prostředí šlechty znovu probouzel zájem o veselí a touha po radovánkách a zábavě. Oblíbenými kratochvílemi se čím dál častěji stávala divadelní představení, která, stejně jako jiné dvorské slavnosti, byla naplánována do nejmenších detailů. Co se nám však z těchto aktivit dochovalo a jaké pramenné zdroje nám k nim otevírají cestu? Tato mnohdy až detektivní práce bude představena na několika příkladech z prostředí nejvýznamnějších šlechtických rodů, mezi nimiž nebudou chybět ani Dietrichsteinové, Martinicové či Slavatové.

8. listopad 17:00 2023
PhDr. Pavel Borský, CSc.
Obnovy hradu Děvičky
Příspěvek vychází z posledního průzkumu zříceniny z roku 2022 a komentuje opakované obnovy hradu v jeho historii, včetně snahy Dietrichsteinů hrad obnovit jako vojenskou pevnost ještě ve druhé polovině 17. století.

vernisáž 27. duben 2023 v 17:00
27. duben 2023
30. listopad 2024

Zámek Mikulov

Přednášky:
Zámek Mikulov, Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

video upoutávka k výstavě

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2024