logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
výstava Horní synagoga v Mikulově
Sedmero požehnání

Cyklus fotografií Jindřicha Buxbauma zachycuje setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů sedmi významných učenců, rabínů a cadiků, při příležitosti tzv. járcajtů (výročí smrti). Jedno z těchto setkání se každoročně odehrává i na mikulovském židovském hřbitově a Jindřich Buxbaum má již řadu let výjimečnou možnost, pozorovat je skrze objektiv svého fotoaparátu.

Vernisáž výstavy proběhne 16. června 2022 v 18:00
Výstavu zahájí fotograf prof. Jindřich Štreit.

16. červen 2022
27. listopad 2022

Horní synagoga v Mikulově

akce zámek mikulov
Noční prohlídky

Toužíte zažít letní večery na zámku? Každou středu v červenci a srpnu pro vás otevřeme zámecké prostory, které běžně neuvidíte. Přijďte se seznámit s historií mikulovského sídla, které je dominantou města již po několik staletí. Zájemcům o netradiční prohlídku bude představena historie zámku v běžně nepřístupných zámeckých prostorách. Dozví se, jak zámečtí páni bránili svůj domov před vpádem nepřátel a seznámí se s ústředními historickými postavami mikulovského zámku – s pohnutým osudem paní Perchty z Rožmberka a s příslušníky rodu Liechtensteinů a Dietrichsteinů, jenž se nesmazatelně vepsali do podoby zámku a dějin města Mikulova. Prostor bude věnován také poválečnému osudu zámku a vzniku muzea. Prohlídka je zakončena slavnostním přípitkem v zámeckém sklepě.

Rezervace termínu je nutná, lze ji provést na e-mailové adrese pokladna@rmm.cz nebo na tel. čísle 777 061 230.

každou středu v červeneci a srpnu 2022
20:00, 20:30, 21:00, 21:30

zámek Mikulov

výstava zámek mikulov
Nadčasový Mucha: Spojení světů

Nadčasový Mucha: Spojení světů je série výstav konaných od května do října roku 2022 ve čtyřech unikátních lokalitách jižní Moravy: Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech nad Jevišovkou a Moravském Krumlově. Tento překrásný region je velmi úzce spjat s životem Alfonse Muchy (1860–1939). Byl nejen jeho rodištěm. Stal se i velkou inspirací pro jeho tvorbu a neodmyslitelný umělecký styl art nouveau, jemuž vdechl život a který si později podmanil celý svět. První série tematicky propojených výstav se zaměřuje na Muchu a jeho vliv na pozdější generace umělců od šedesátých let 20. století až po jeho současné následovatele. Jednotlivé lokace veřejnosti představí oficiální repliky Muchových nejpopulárnějších litografií, vytištěných na starožitných tiskařských strojích Voirin postavených v Paříži koncem 19. století. Při jejich tisku byl použit stejný postup, jaký kdysi používal sám umělec. Vystavené litografie jsou doplněny o originální psychedelická a komiksová díla umělců, kteří se Muchovým stylem inspirovali při vlastní tvorbě.

4. květen 2022
27. listopad 2022

zámek Mikulov

akce amfiteátr mikulov
Léto s operou

Janáčkova opera Národního divadla Brno chystá velkolepý letní program pod širým nebem. Oblíbená open-air představení v podání významných sólistů, sboru a orchestru Janáčkovy opery se odehrají v Amfiteátru Mikulov, který bude hostit známá operní díla La traviata (30. srpna) a Carmen (31. srpna). Ze sólistů se v Mikulově představí například Jana Šrejma Kačírková jako Violetta, Jana Hrochová jako Carmen a Peter Berger si zazpívá jak Dona Josého v Carmen, tak Alfréda Germonta v La traviatě.

Vstupenky jsou v prodeji na www.ndbrno.cz

Pro diváky opery je připravena 50% sleva na vstupném do Regionálního muzea v Mikulově.

30. srpen 2022 La traviata
31. srpen 2022 Carmen

amfiteátr Mikulov

výstava Archeopark pavlov
Pravěk v ilustracích Pavla Dvorského

Letošní sezónu v Archeoparku Pavlov zpestří unikátní výstava významného představitele vědecké ilustrace. Je jím grafik a výtvarný pedagog, akademický malíř Pavel Dvorský. Návštěvníci budou mít možnost vidět desítky jeho originálních kreseb, které vznikly ve spolupráci s význačnými archeology a antropology. K vidění budou kresby, které se objevily v mnoha odborných i populárně naučných publikacích, ale i kresby které obohatily různé archeologické expozice a naučné stezky. Na výstavě spolupracoval profesor J. A. Svoboda, který je autorem mnoha publikací, které se věnují problematice pravěku.

Výstavu připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno.

30. duben 2022
28. srpen 2022

Archeopark Pavlov

zámek mikulov
Zámecká zahrada v Mikulově

Nejnovější prohlídkový okruh pojednává o historii zámecké zahrady v Mikulově. Ta byla nedílnou součástí dietrichsteinského sídla, proto jí jeho majitelé věnovali stejnou pozornost a péči jako v případě zámeckých interiérů. Na informačních panelech instalovaných v zahradě jsou představeny nejnovější poznatky z oblasti historie zahradní architektury, také neméně zajímavé informace o botanické skladbě celého zahradního prostoru. Od června do září je možné navštívit jednu z pravidelně konaných komentovaných prohlídek, které dané téma ještě více přiblíží.

červen–září
výstava zámek mikulov
Keltové pod Pálavou

Doba laténská (5.–1. století př. n. l.) je tradičně spojována s Kelty. Právě tehdy se v kraji pod Pálavou poprvé objevily mince, skleněné náramky či keramické nádoby zhotovované na hrnčířském kruhu. Jak se v době laténské pohřbívalo? Jak vypadal typický obytný dům? Jaké zbraně používali tehdejší válečníci v boji? Odkud se na jižní Moravu dováželo zboží? A žili kolem Pavlovských vrchů skutečně Keltové?

Na tyto otázky odpoví výstava, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

11. květen 2021
27. listopad 2022

zámek Mikulov

Publikace, vydána v rámci stále probíhající stejnojmenné výstavy

Letošní rok na mikulovsku patří nejstarší historii. Výstava, kterou připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd v Brně představí ty nejstarší kapitoly z historie pálavských kopců.

Na přelomu našeho letopočtu se totiž okolo Pálavy proháněly keltské a germánské kmeny, z jihu se rozpínala Římská říše. A právě do tohoto období výstava vezme své návštěvníky.

Výstavou provádí postava staré Elantie, která postupně představí keltskou společnost, ať už se jedná o náboženství, způsob bydlení, válečnictví nebo třeba řemesla. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty i zajímavosti z běžného života Keltů v regionu. Rodiny s dětmi jistě ocení interaktivní prvky, kdy si budou moci například vyzkoušet tkaní keltských karetek. Muzeum zároveň připravilo programy pro školy.

K vidění ovšem nebudou pouze sbírkové předměty spojené s Kelty. "Snažili jsme se představit nejen život Keltů pod Pálavou, ale také práci archeologů, kteří často tráví na lokalitách při terénních výzkumech celé dny. Ještě více času však věnují práci v archivech a depozitářích. Díky tomu mohou nálezy zasadit do kontextu, propůjčit jim smysl a význam." říká ředitel muzea Petr Kubín.

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2022