logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
Datum akcí a výstav se může měnit v souvislosti s vládními nařízením a s ohledem na vývoj pandemie viru COVID-19
výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2021

výstava zámek mikulov
Keltové pod Pálavou

Doba laténská (5.–1. století př. n. l.) je tradičně spojována s Kelty. Právě tehdy se v kraji pod Pálavou poprvé objevily mince, skleněné náramky či keramické nádoby zhotovované na hrnčířském kruhu. Jak se v době laténské pohřbívalo? Jak vypadal typický obytný dům? Jaké zbraně používali tehdejší válečníci v boji? Odkud se na jižní Moravu dováželo zboží? A žili kolem Pavlovských vrchů skutečně Keltové?

Na tyto otázky odpoví výstava, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

11. květen 2021
28. listopad 2021

zámek Mikulov

Letošní rok na mikulovsku patří nejstarší historii. Výstava, kterou připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd v Brně představí ty nejstarší kapitoly z historie pálavských kopců.

Na přelomu našeho letopočtu se totiž okolo Pálavy proháněly keltské a germánské kmeny, z jihu se rozpínala Římská říše. A právě do tohoto období výstava vezme své návštěvníky.

Výstavou provádí postava staré Elantie, která postupně představí keltskou společnost, ať už se jedná o náboženství, způsob bydlení, válečnictví nebo třeba řemesla. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty i zajímavosti z běžného života Keltů v regionu. Rodiny s dětmi jistě ocení interaktivní prvky, kdy si budou moci například vyzkoušet tkaní keltských karetek. Muzeum zároveň připravilo programy pro školy.

K vidění ovšem nebudou pouze sbírkové předměty spojené s Kelty. "Snažili jsme se představit nejen život Keltů pod Pálavou, ale také práci archeologů, kteří často tráví na lokalitách při terénních výzkumech celé dny. Ještě více času však věnují práci v archivech a depozitářích. Díky tomu mohou nálezy zasadit do kontextu, propůjčit jim smysl a význam." říká ředitel muzea Petr Kubín.

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce zámek mikulov
Rodinné prohlídky s Maxmiliánou z Pruskova

Každý všední den v červenci a srpnu
mohou děti navštívit zámek v doprovodu nejpovolanější osoby – hraběnky Maxmiliány Pruskovské z Pruskova, která provede je i jejich rodiče zámeckými expozicemi zajímavou a hravou formou. Nejmladší děti se naučí jak to vypadalo v zámeckých rodinách před více než sto lety a jejich starší sourozenci se dozvědí co všechno obnáší stát se šlechticem.

Program pro mladší děti začíná vždy v 11:00 a pro starší ve 12:30.

Vstupné dle platného ceníku muzea.

červenec, srpen 2021

zámek Mikulov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce zámek mikulov
Noční prohlídky na zámku

Stejně jako v loňském roce se i letos na zámku můžete těšit na noční kostýmované prohlídky. Na deseti zastaveních se návštěvníci seznámí s historií mikulovského zámku i jeho legendami a pověstmi. Nečekejte ovšem suchopárné odříkávání letopočtů a jmen, hrané scénky vás doslova pohltí a vtáhnou do dob dávno minulých.

Kromě prohlídek se můžete těšit na doprovodný program na nádvořích a v zahradách.

Vstup na prohlídky je nutné zarezervovat na telefonním čísle 777 061 230, nebo e-mailem pokladna@rmm.cz.
Vstupné je 200 Kč za dospělého, 100 Kč pro děti a seniory nad 65 let

2. července 2021
16. července 2021
13. srpen 2021

zámek Mikulov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Vlk z Pavlova

Vystavení modelu lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v roce 2014. Touto výstavou se otevírá téma vztahu člověka a vlka v období před 30 000 lety. Tyto vztahy budou prezentovány nejen skrze pavlovský nález, ale i skrze další příklady z jiných archeologických lokalit lovců mamutů.

Model lebky vlka bude na Mezinárodní den archeologie 16. 10. 2021 vystřídán originálem, který bude k vidění pouze 5 dní, a to 16. 10., 17. 10., 22. 10., 23. 10. a 24. 10. 2021.

24. červenec 2021
28. listopad 2021

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Archeopark po setmění

I letos bude jedna z prázdninových sobot věnována nočním prohlídkám. Budete si tak moc užít v netradiční večerní hodinu komentovanou prohlídku archeoparku se zkušenými průvodci.

Ale pozor! Kapacita prohlídek je omezena, čas prohlídky 19:00, 20:00 nebo 21:00 je třeba si předem rezervovat na telefonním čísle 519 322 126 nebo na e-mailu pokladna.archeopark@rmm.cz.

31. červenec 2021, 19:00, 20:00, 21:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Workshop pravěkých technologií I – Lovecká osada

Jak se lovilo v pravěku? To se dozvíte na našem prvním letošním workshopu pravěkých technologií. Jak se v pravěku štípal a brousil kámen? Jak se vyráběly lovecké zbraně? Jak se lovilo? Jaké rituály probíhaly v lovecké osadě? To vše se dozvíte díky našim hostujícím lektorům. Jak na pazourek Vám ukáže Petr Zítka (www.jaknapazourek.cz), jak se brousil kámen si vyzkoušíte s Jaroslavem Fiegerem a jak se připravit na lov a jak lovit si zkusíte s Janem Půlpánem (www.jakoblecipracloveka.cz). K tomu všemu Vás čeká i doprovodný program v expozici. Lovecká osada Pavlov Vás vítá!

21. srpen 2021, 10:00–17:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Workshop pravěkých technologií II – Pravěké nitky, šňůry a provázky

Jak a z čeho se vyráběly nejstarší textilie? Přijďte se podívat a vyzkoušet si, jak se v dávných dobách zpracovávalo kopřivové či lipové lýko a mnohé další suroviny.

28. srpen 2021, 10:00–17:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Den otevřených dveří – Kde fondy EU pomáhají

DOD je celodenní akce pro veřejnost, jejímž účelem je představit v praxi projekt podpořený EU. Hlavní programem budou komentované prohlídky v expozici, které budou doplněny zábavním programem pro širokou veřejnost v rámci venkovního areálu. Součástí akce bude i přednáška architektů, kteří navrhli budovu Archeoparku Pavlov.

Akce je pro veřejnost ZDARMA.

18. září 2021, 10:00–17:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Workshop pravěkých technologií III – Zrození venuše

Přijďte si vyzkoušet, jak se vyráběla, zdobila a vypalovala nejstarší keramika. Vytvořte si vlastní "pravěkou venuši" nebo zvířecí sošku.

25. září 2021, 10:00–16:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
výstava zámek mikulov
Víkend otevřených ateliérů

Stejně jako v minulých letech i letos se Regionální muzeum v Mikulově připojuje do projektu Víkend otevřených ateliérů. Poslední víkend v září bude pro návštěvníky vstup do výstavy letošního výtvarného sympozia Dílna zdarma a pro děti budou připraveny výtvarné dílny, kde se seznámí s nejrůznějšími technikami.

Program pro děti začíná v 10:00 a končí v 15:00.
Vstup na dílničky je 50 Kč.

25.–26. září 2021

zámek Mikulov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Den architektury

Nahlédněte do Archeoparku Pavlov očima jeho architektů z Architektonická kancelář Radko Květ a s kurátorem muzea Zuzanou Havlickou. Nakoukněte do zákulisí a zjistěte, co se skrývá za oponou tohoto unikátního projektu, kdy se moderní betonová budova, která získala množství ocenění, snoubí s nejstarší minulostí lidstva.

Účast na komentované prohlídce ve 13:00 nebo 15:00 je nutné si rezervovat, buď na čísle 519 322 126, nebo emailem na pokladna.archeopark@rmm.cz.
Vstup do expozice je po celý den zdarma.

1. října 2021, 9:00–16:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce archeopark pavlov
Mezinárodní den archeologie

Oslavte s námi Mezinárodní den archeologie - celosvětovou akci, která má za úkol popularizovat archeologii. Jako každý rok i letos při této příležitosti proběhne zahájení výstavy (11:00), která představí originální pravěký nález. Bude jím skelet vlka, který byl nalezen přímo na osadě lovců mamut Pavlov I. Právě v místech této archeologické lokality je dnes vystavěn archeopark, nález se tak vrátí do míst, kde byl odhalen během výzkumu v letech 2014-2015. Součástí této akce bude i přednáška antropoložky doc. Sandry Sázelové o nálezu zmíněného vlka (13:00). Během dne budou také probíhat komentované prohlídky (10:00, 12:00 a 14:00) a v expozici naleznete i doprovodný program.

Vstup do expozice je tento zdarma.

16. října 2021, 9:00–16:00

Archeopark Pavlov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce zámek mikulov
Mezinárodní den archeologie

Program pro děti věnovaný archeologii. V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie se návštěvníkům otevřou archeologické expozice na zámku, tak jak je neznáte. Návštěvníci se mohou těšit na hry a programy pro děti a prohlídky s odborníky z řad muzejních archeologů, kteří expozice a výstavy připravovali.

17. říjen 2021

zámek Mikulov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
akce zámek mikulov
Adventní dílny na zámku

Program pro děti věnovaný archeologii. V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie se návštěvníkům otevřou archeologické expozice na zámku, tak jak je neznáte. Návštěvníci se mohou těšit na hry a programy pro děti a prohlídky s odborníky z řad muzejních archeologů, kteří expozice a výstavy připravovali.

11. prosinec 2021

zámek Mikulov

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...