logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
zámek mikulov
Rok 2023 na zámku – rok umění obnovy

V rámci Roku umění obnovy jsou připravené i další aktivity, které hlavní téma rozvíjí. Vždyť i samotný zámek byl po požáru v roce 1945 obnoven a nemalou pozornost si zaslouží také revitalizovaná barokní zámecká zahrada.

Harmonogram Roku umění obnovy:

27. dubna, 17:00
Vernisáž výstavy AUTOR RESTAUÁTOR

19. května
Muzejní noc

8. června
kurátorská komentovaná prohlídka

10. června
Víkend otevřených zahrad

červenec a srpen
Noční prohlídky zámku

13. července
komentovaná prohlídka s restaurátorem (malba)

10. srpna
kurátorská komentovaná prohlídka

14. září
komentovaná prohlídka s restaurátorem (nábytek)

prosinec
Advent na zámku

Na akcích budou pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

Den architektury archeopark pavlov
Archeopark Pavlov - Poetické konstrukce pod Pálavou

Již po šesté v řadě se v pátek 29. září připojí Archeopark Pavlov k festivalu Den architektury a opět tak oslaví moderní architekturu vystupující z úpatí Pavlovských vrchů.

Společně s jedním z architektů Ing. arch. Pavlem Pijáčkem a kurátorkou muzea budou mít návštěvníci opět možnost nahlédnout do zákulisí vzniku této netradiční podzemní stavby, která v roce 2016 doslova vyrostla ze země v místech významné archeologické lokality lovců mamutů. Na jednom místě se tak spojuje unikátní moderní architektura respektující okolní krajinu Pálavy a netradiční archeologická expozice s neopakovatelným duchem místa.

Komentované prohlídky proběhnou ve 13:00 a 15:00.
Na prohlídku je nutná předchozí rezervace, kapacita prohlídky je omezena.

Rezervace na archeopark@rmm.cz.

Změna programu vyhrazena.

29. září 2023 13:00 a 15:00

Archeopark Pavlov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

akce zámek mikulov
Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě 2023

Výstava Mikulovské výtvarné sympozium "dílna"

Letošní jubilejní ročník Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" vede k ohlédnutí za tvorbou několika uměleckých generací. Za uplynulé tři dekády v dočasných ateliérech v prostorách na zámku v Mikulově proběhlo pravidelné setkání živého umění, jejich tvůrců a výtvarných kritiků a teoretiků se širokou laickou veřejností. Původní sochařské zaměření prvního sympozia, konaného v roce 1994, se postupně rozšířilo o další oblasti výtvarného projevu a umělecká odvětví. K prvním a zakládajícím aktérům sympozia patřili sochaři ze skupiny Tvrdohlaví, z nichž někteří jsou i letos hlavními účastníky přehlídky – Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Petr Nikl, Jaroslav Róna a František Skála. Pozvání na přehlídku přijal zahraniční host, slovenský malíř Laco Teren.

Během DOA bude možné ve dnech 30. 9 a 1. 10 2023 navštívit výstavu MVD "dílna" zdarma (v rámci návštěvnické otevírací doby zámku)

Doprovodný program:
Sobota 30. 9. 2023, 16:00

Komentovaná prohlídka výstavou uměleckých děl vytvořených v rámci 30. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna"
Vstup zdarma, bez registrace, sraz na horní nádvoří

30. 9 a 1. 10 2023

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Cesty české vědy

CESTY ČESKÉ VĚDY se klikatí krajinou a historií naší země většinou nepovšimnuty. Na výstavě ukazujeme příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Nahlédněte do nich skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie genetiky či naturfilosofie. Představují symbolická zastavení v místě a čase, dávají prostor pro zamyšlení, pro nalézání nečekaných souvislostí, zpřítomnění událostí…

Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro mobilní zařízení v rámci tohoto projektu.

27. 9. 17:00–19:00
Komentovaná prohlídka výstavy Cesty české vědy, začátek na horním nádvoří u studny, zámek Mikulov

29. 9. 17:00–19:00
přednáška Aristokratická přírodověda v českých zemích, přednášející Lenka Ovčáčková
Grölluv sál, zámek Mikulov

vernisáž 22. července 2023 v 17:00
21. červenec 2023
26. listopad 2023

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov

Byli jsme tady!

Výstava jubilejního 30. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“

V sobotu 5. 8. 2023 byl na mikulovském zámku slavnostně zakončen jubilejní 30. ročník mikulovského výtvarného sympozia, známého spíše jako "mikulovská dílna". Hlavním pořadatelem této jedinečné akce je samotné město Mikulov, spolupořadatelem je Regionální muzeum v Mikulově.

Pozvání k tvorbě na jubilejní třicátý ročník přijali umělci, kteří stáli u samotného zrodu této výjimečné akce – členové skupiny Tvrdohlaví. Pod kurátorským vedením Jaroslava Róny a teoretičky Barbory Půtové se do ateliérů na mikulovském zámku vrátili: František Skála, Petr Nikl, Stefan Milkov, Zdeněk Lhotský a jejich zahraniční host Laco Teren. Tradičně výčet jmen doplnil i zástupce z řad studentů v roli technického asistenta Michael Jan Bublík, který je studentem ateliéru Socha 1 pražské Akademie výtvarných umění.

MVS / Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“
Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ se pořádá každoročně již od roku 1994. Hlavní aktivity tohoto projektu – setkání umělců, jejich umělecká tvorba a realizace doprovodných programů pro veřejnost – probíhají během čtyř týdnů v období hlavních letních prázdnin. Účastníky sympozia jsou umělci, které navrhuje kurátor z řad umělců předchozích ročníků a návrh koncepce ve výsledku schvaluje Poradní sbor sympozia.
Sympozium každoročně rozšiřují doprovodné programy pro širokou veřejnost – kromě menších výstav jsou to autorská čtení, rodinné výtvarné dílny, hudební vystoupení, divadelní představení ad. Doprovodné programy „dílny“ se již tradičně staly součástí kulturních kalendářů regionu. Mikulovské výtvarné sympozium za dobu své existence potvrdilo, že je zcela výjimečné v kontextu celé České republiky a stalo se pevným bodem na mapě tradičních zásadních událostí ve světě výtvarného umění.

Výstava všech uměleckých děl, která vznikla v rámci 30. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“, je k vidění v prostorách mikulovského zámku až do 26. 11. 2023. Celkem v rámci dílny vzniklo 55 děl, vystaveno je jich 53.

Více o sympoziu na www.artmikulov.cz

6. srpen 2023
26. listopad 2023

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava Horní synagoga Mikulov
RUACH / REUNION 2023

Duch, duše, dech, vítr, životní síla, představují hlavní významové odstíny hebrejského slova Ruach, které si jako symbolické označení pro svůj nejnovější výstavní projekt zvolili umělci spolupracující v neformálním sdružení Reunion.
Sdružení Reunion vzniklo v roce 2018 s úmyslem navázat na někdejší společné výstavní aktivity autorů nezávislé výtvarné scény z přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Konkrétní výběr autorů i skladba vystavené kolekce děl jsou výsledkem přirozených přátelských a profesionálních vazeb založených na společné zkušenosti, sdílených postojích a blízkých autorských přístupech.
Šestnáct autorů, kteří se rozhodli přijmout nabídku organizátorů vystavuje své obrazy, tisky, fotografie a objekty volně evokující někdejší společné aktivity.
Výstava specifickým způsobem spojuje pohled na nedávnou historii a současnou podobu uměleckých aktivit určité části brněnské výtvarné obce. Důraz je kladen na nezávislost autorských postojů, konzistenci a integritu tvůrčí výpovědi i vědomí sounáležitosti ve sdílené zkušenosti.

Kurátorka: Mgr. Marcela Macharáčková
Vystavující autoři: Rostislav Čuřík, Josef Daněk, Michal Estrada, Zdeněk Gajdoš, Laco Garaj, Zdeněk Halla, Jiří Havlíček, Luboš Jarcovják, Libor Jaroš, Petr Kamenický, Ivan Kříž, Milan Magni, Bohunka Olešová, Marian Palla, Ivo Sedláček, Petr Veselý.
Host: Bohdan Holomíček
Hudební sekce: Černý Lovec

vernisáž 22. července 2023 v 16:00
21. červenec 2023
26. listopad 2023

Horní synagoga Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava archeopark pavlov
TERRA NOSTRA: krajina, zvířata a lidé

Terra nostra: krajina, zvířata a lidé je fotografická výstava, která je připomenutím jubilea významného českého archeologa profesora Jiřího Svobody. Prostřednictvím jeho cestovních deníků, příběhů z nich a fotografií mapuje jeho cesty po celém světě, které mu byly inspirací i v jeho vědeckém bádání. Daleké cesty profesora Svobody jsou svým způsobem cesty ve stopách putujícího Homo sapiens. Africké savany, v nichž se poprvé náš předek vzpřímil, vyslaly člověka do dalších končin hledat prostor pro úspěšný život, a tak pouť lidského rodu pokračovala do Austrálie, Ameriky, aby skončila v podmínkách životu ne právě přátelských – až za polárním kruhem. Ale i zde člověk přežil a žije a nese si s sebou, stejně jako na všech místech, která mu terra nostra nabídla, dávnou informaci o všem, co utvářelo jeho bytí. A fotografie z cest profesora Svobody mnohé z toho dokumentují v současných krajinách a lidských společnostech.

1. červenec 2023
26. listopad 2023

Archeopark Pavlov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

Vernisáž výstavy zámek mikulov
Autor Restaurátor

Jedinečná výstava AUTOR RESTAURÁTOR si klade za cíl přiblížit veřejnosti práci restaurátorů. Vznikla ve spolupráci Regionálního muzea v Mikulově s Vyšší odbornou školou restaurátorskou Brno.

Na výstavě se návštěvník seznámí s restaurátorskými postupy z oblasti malby a nábytku. Vystaveny budou rovněž restaurované kusy ze zámeckého mobiliáře i plátna, která byla poničena v poválečné době a dosud nebyla restaurována.

8. červen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

13. červen v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (malba)

10. srpen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

14. září v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (nábytek)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

18. říjen 17:00 2023
MgA. František Zelinka DiS.
Stavitelé z vášně i nutnosti
Město, zámek i jeho nejbližší okolí bylo v novověku pod dohledem knížecí rodiny Dietrichsteinů. Z reprezentačních důvodu a v důsledku ničivých událostí byly stavby mnohokrát přestavovány či obnovovány. Přednáška pojednává o vzhledu budov v Mikulově v průběhu staletí na základě archivního obrazového materiálu.

25. říjen 17:00 2023
Mgr. Kristýna Jandová
Romantismus a modernita na mikulovském zámku
S poslední rozsáhlou úpravou zámeckého areálu začali někdejší mikulovští páni, knížata z Dietrichsteina, na sklonku napoleonských válek. V čem spočívala obnova rodového sídla, jaké byly její detaily a jakým způsobem přetrvala do dnešních dnů?

1. listopad 17:00 2023
Mgr. Miroslav Lukáš, Ph. D.
Rekonstrukce šlechtické zábavy na příkladu divadelních událostí
Po skončení třicetileté války se v prostředí šlechty znovu probouzel zájem o veselí a touha po radovánkách a zábavě. Oblíbenými kratochvílemi se čím dál častěji stávala divadelní představení, která, stejně jako jiné dvorské slavnosti, byla naplánována do nejmenších detailů. Co se nám však z těchto aktivit dochovalo a jaké pramenné zdroje nám k nim otevírají cestu? Tato mnohdy až detektivní práce bude představena na několika příkladech z prostředí nejvýznamnějších šlechtických rodů, mezi nimiž nebudou chybět ani Dietrichsteinové, Martinicové či Slavatové.

8. listopad 17:00 2023
PhDr. Pavel Borský, CSc.
Obnovy hradu Děvičky
Příspěvek vychází z posledního průzkumu zříceniny z roku 2022 a komentuje opakované obnovy hradu v jeho historii, včetně snahy Dietrichsteinů hrad obnovit jako vojenskou pevnost ještě ve druhé polovině 17. století.

vernisáž 27. duben 2023 v 17:00
28. duben 2023
26. listopad 2023

Zámek Mikulov

Přednášky:
Zámek Mikulov, Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

video upoutávka k výstavě

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2023