logo RMM
English     Deutschland
otevřeno+vstupné zámek Mikulov
otevřeno+vstupné Horní synagoga
otevřeno+vstupné Archeopark Pavlov
otevřeno+vstupné Život pod Pálavou

Zámek Mikulov

Mateřská škola

   Staň se Římanem

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

Program Staň se Římanem zahrnuje krátké úvodní seznámení s dobovým kontextem, děti se poté sami promění v Římany: vyrobí si zbroj, ve vojenských jednotkách budou budovat tábor Hradisko u Mušova, proniknou jako zvědi na území Germánů a absolvují vojenský výcvik.

Objednání programu

1. stupeň ZŠ

   Staň se Římanem

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen • 1.–5. třída

Program zahrnuje krátké úvodní seznámení s dobovým kontextem, žáci se poté sami promění v Římany: vyrobí si zbroj, ve vojenských jednotkách budou budovat tábor Hradisko u Mušova, proniknou jako zvědi na území Germánů a absolvují vojenský výcvik.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Mapa pokladů

70 min • 60 Kč • září-listopad, duben–červen • 1.–5. třída

Program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A – Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů – pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstein.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Renesanční šlechtic

2 hodiny (bez výtvarného workshopu) / 3 hodiny (s výtvarným workshopem) • 40 Kč / 60 Kč • září-listopad, duben–červen

Tento vlastivědně-výtvarný program žáky zavede do světa české renesanční šlechty. Největší pozornost budeme věnovat portrétům renesančních Dietrichteinů, které nám prozradí mnohé o nejen o zobrazených šlechticích, ale i o tehdejší módě a životním stylu. Žáky čeká práce s badatelským listem, tvorba rodokmenu, mentálních map a nejrůznější hry. Pokud se rozhodnete absolvovat kompletní program včetně výtvarné části, žáci si vytvoří autoportrét podle renesančních vzorů.

Objednání programu Více o programu - pdf

   S kardinálem Mikulovem

120 min • 60 Kč • září–říjen, duben–červen

V Galerii Dietrichsteinů nejprve budeme sledovat životní příběh Františka z Dietrichsteina a zjišťovat, proč je považován za jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby. Posléze žáky sám kardinál provede svým Mikulovem. Ten, kdo bude cestou dobře pozorovat a poslouchat, získá i kód k otevření kardinálova pokladu…

Objednání programu Více o programu - pdf

   Barokní šlechtic

150 min • 50 Kč • září-listopad, duben–červen

Program představí baroko z několika různých úhlů: z pohledu architektury, včetně té zahradní, uměleckého řemesla, módy a životního stylu. Během her a plnění různorodých úkolů v badatelských listech budou žáci po celou dobu pracovat s originálními exponáty a portréty. V poslední části si vyrobí masku a sami se promění v barokní šlechtice. Důraz je kladen na vlastní aktivitu, vrstevnické učení, spolupráci a kreativitu.

Objednání programu Více o programu - pdf

2. stupeň ZŠ

   Partnerství, nebo boj?

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto programu žáci vstupují do rolí římského legionáře a germánské ženy. Za pomoci pracovního sešitu poznávají jejich běžný život, diskutují o možnostech soužití a svým rozhodnutím sami ovlivňují průběh programu – závěrečnou hru.

Objednání programu Více o programu - pdf

   V římské kůži

90 min • 55 Kč • duben / pátky

V první části programu k expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou žáci poznávají každodennost římského legionáře a germánské ženy, vyplňují pracovní sešit a soutěží. V druhé části je čeká vojenský výcvik pod vedením římského velitele v plné zbroji.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Renesanční šlechtic

2 hodiny (bez výtvarného workshopu) / 3 hodiny (s výtvarným workshopem) • 40 Kč / 60 Kč • září-listopad, duben–červen

Tento vlastivědně-výtvarný program žáky zavede do světa české renesanční šlechty. Největší pozornost budeme věnovat portrétům renesančních Dietrichteinů, které nám prozradí mnohé o nejen o zobrazených šlechticích, ale i o tehdejší módě a životním stylu. Žáky čeká práce s badatelským listem, tvorba rodokmenu, mentálních map a nejrůznější hry. Pokud se rozhodnete absolvovat kompletní program včetně výtvarné části, žáci si vytvoří autoportrét podle renesančních vzorů.

Objednání programu Více o programu - pdf

   S kardinálem Mikulovem

120 min • 60 Kč • září–říjen, duben–červen

V Galerii Dietrichsteinů nejprve budeme sledovat životní příběh Františka z Dietrichsteina a zjišťovat, proč je považován za jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby. Posléze žáky sám kardinál provede svým Mikulovem. Ten, kdo bude cestou dobře pozorovat a poslouchat, získá i kód k otevření kardinálova pokladu…

Objednání programu Více o programu - pdf

   Až za hrob

120 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto programu s nádechem tajemna se seznámíme s Markétou Františkou z Dietrichsteina, jež připravila i čtyři sta let po své smrti historikům velká překvapení. Navštívíme mikulovskou kostnici, kostel sv.Václava a Galerii Dietrichsteinů: každé z míst účastníkům po splnění úkolu prozradí část Markétina příběhu.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Barokní šlechtic

150 min • 50 Kč • září-listopad, duben–červen

Program představí baroko z několika různých úhlů: z pohledu architektury, včetně té zahradní, uměleckého řemesla, módy a životního stylu. Během her a plnění různorodých úkolů v badatelských listech budou žáci po celou dobu pracovat s originálními exponáty a portréty. V poslední části si vyrobí masku a sami se promění v barokní šlechtice. Důraz je kladen na vlastní aktivitu, vrstevnické učení, spolupráci a kreativitu.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Kudy šlo baroko

120 min • 40 Kč • září–říjen, duben–červen

Nejprve se seznámíme s barokními Dietrichsteiny – staviteli, záhy poté vyrazíme do "terénu": Mikulov je totiž stále plný významných i nenápadných památek z jejich doby. Cílem městské hry bude tyto památky objevit a na jejich příkladu poznat nejdůležitější principy barokní architektury.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Osvícenství

90 min • 40 Kč • září-říjen, duben–červen

Tento myšlenkový proud si přiblížíme skrze osudy mikulovských Dietrichsteinů, kteří buď stáli velmi blízko císařskému dvoru nebo zásady osvícenství uplatňovali při správě panství i ve svém osobním životě, např. při výchově dětí. Žáci se tak plněním různorodých úkolů seznámí jak s teorií, tak praxí osvícentsví.

Objednání programu Více o programu - pdf

Synagoga v Mikulově

2. stupeň ZŠ

   Příběh Abrahama Hellmana

90 min • 40 Kč • celoročně

Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově a poznávají vybavení synagogy. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy, a také mezi sebou soutěží.

Objednání programu Více o programu - pdf

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...

OBJEDNÁNÍ PROGRAMU

Seznamte se prosím s podrobnějšími informacemi k danému programu (možné termíny, cena apod.).

Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na adresu edukace@rmm.cz.

Popřípadě nám prosím na e-mail edukace@rmm.cz dejte vědět:
- název požadovaného programu
- datum a hodinu
- věk žáků
- počet žáků – u všech programů maximálně 30
- adresu školy
- jméno, telefon, email kontaktní osoby

Program prosím objednávejte s časovým předstihem.
Termín Vám potvrdíme emailem, případně nabídneme náhradní termín.

OBECNÉ INFORMACE

Cena programu
Cena pro jednoho žáka je 40 Kč, není-li uvedeno jinak. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti na místě před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Speciální potřeby
Pokud máte ve třídě žáky se speciálními potřebami (tělesně hendikepované, mimořádně nadané, žáky s poruchami učení nebo chování, autisty, …), dejte nám o tom prosím vědět, rádi program uzpůsobíme.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů na internetu.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat emailem.