logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
edukace - základní školy

novinka

Od gotického hradu k baroknímu sídlu

zámecké zahrady, nádvoří a arkády, bez nutnosti ochrany úst

Tento program je vhodný pro žáky od 8 do 12 let. Díky mnohasetletému osídlení Mikulova se můžeme během pár minut ocitnout v gotice, ale velice rychle také třeba v baroku, nebo klasicismu. Vydejte se s námi na výpravu, kde budeme hledat celý hrad! Kde je vlastně ukrytý? Z jakého důvodu, by to vůbec majitelé panství dělali?

90 min • 30 Kč • kapacita max. 30 žáků

září-listopad (dle počasí), duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Co se stalo 22. dubna 1945?

zámecké zahrady, nádvoří, bez nutnosti ochrany úst

Tento program je vhodný pro žáky od 13 do 15 let. S žáky se přeneseme zpět v čase a zkusíme si zrekonstruovat, co se vlastně v dubnu roku 1945 v Mikulově odehrávalo. Povíme si nejen o osudech zámku, ale hlavně o tom, co se dělo ve městě samotném. Kdo tu žil před válkou, kdo po válce a proč? Kam se někteří lidé poděli? Kdo tu vůbec zůstal?

90 min • 30 Kč • kapacita max. 30 žáků

září-listopad, duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Keltové v kraji pod Pálavou

expozice Keltové v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Žáci se stanou archeology, kteří budou pracovat na keltském nalezišti. Zkusí prakticky prověřit teorie o tom, jak Keltové žili, hospodařili. Také co jedli, čím se bavili, co pro ně bylo důležité.

125 min • 60 Kč • kapacita max. 30 žáků

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Staň se šlechticem

expozice Galerie Dietrichsteinů

Kdo by si nepřál být šlechticem a žít na zámku. Co tomuto krásnému životu ale předcházelo? Co všechno musíte dokázat, abyste mohli být povýšeni do šlechtického stavu? Co všechno dokázal rod Dietrichsteinů? V tomto programu se seznámíme s několika životními osudy členů této rodiny a její historií, úzce spjatou s Mikulovem. Program je vhodný pro žáky od 8 do 12 let.

90 min • 60 Kč • kapacita max. 30 žáků

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Hravý zámek

expozice Touha a důstojnost

Tento program je určen pro žáky nultých ročníků ve věku 6-7 let. Děti budou rozděleni do skupinek. Na zámku pro ně bude připraveno několik úkolů, které budou muset vždy jeden ze skupinky zvládnout. Zažijí muzeum všemi smysly. Program má za cíl posílit v dětech především spolupráci, ukázat jim nová místa, přiblížit život a zájmy Marie Kristýny, která bude dětem průvodkyní. Ta byla vášnivou sběratelkou, a tak si i děti vytvoří svou vlastní sbírku.

50 min • 40 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Staň se Římanem

expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro žáky ve věku 6-10 let. Děti se přenesou v době o 2 000 let zpět a stanou se z nich římští legionáři, kteří zde začnou budovat tábora, Hradisko u Mušova. Postaví opevnění, vyrobí si zbroj, proniknou na germánské území, a nakonec absolvují vojenský výcvik.

90 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Partnerství nebo boj

expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Žáci vstupují do rolí římského legionáře a germánské ženy. Poznávají jejich běžný život, řeší možné soužití na společné hranici. S množstvím poznatků které získávají si utváří také vlastní názor na to, zda je lepší žít na hranici v míru, nebo bojovat. Sami se rozhodnout, jak tento program skončí …

90 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Až za hrob

expozice Galerie Dietrichsteinů, kostel sv. Václava

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Žáci se seznámí s životním příběhem hraběnky Markéty Františky z Dietrichsteina, která zde na zámku žila. Markéta jim svůj příběh bude vyprávět formou dopisů, které musí žáci najít. Bude jim také dávat úkoly, které musí být splněny, jinak se nedozví celý příběh.

120 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

(Ne)všední judaismus

Synagoga z technických důvodů uzavřena. Program není možno realizovat. Děkujeme za pochopení.

Tento program je určen pro žáky ve věku 13-15 let. Program je koncipován jako projektový den, ve kterém žáci poznají nejen židovské náboženství, ale seznámí se také s rodinným životem, tradicemi a příběhem útěku z Egypta, který je pro židovskou historii stěžejní. Nahlédneme také do židovské kuchyně.

120 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Příběh Abrahama Hellmana

Synagoga z technických důvodů uzavřena. Program není možno realizovat. Děkujeme za pochopení.

Tento program je určen pro žáky ve věku 13-15 let. Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy a jeho rodiny se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy, a také mezi sebou soutěží.

60 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

připravujeme

Příběh hudby

expozice Galerie Dietrichsteinů

Program je určen školákům od 6-10 let. Děti se seznámí s historií hudby od renesance po 1. republiku. Zjistí, jak se bavilo panstvo na hradech, naučí se poznávat různé hudební nástroje. Naučí se zpívat kánon, užijí si velkolepou barokní hudbu. Možná se potkají i s nejznámějším hudebním skladatelem...

60 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

připravujeme

Průvodce historií

expozice Historie

Tento program je určen pro žáky ve věku 13-15 let. Z žáků se stávají studenti historie, kteří dostanou úkol - nastudovat si losem určené historické období - gotika, renesance, baroko a klasicismus. Žáci se rozdělí do čtyř skupin a s pomocí různých materiálů a pomůcek si připraví výklad, který poté přednesou svým spolužákům.

80 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

připravujeme

Noblesní baroko

Zámek a přilehlé zahrady

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Na krásném barokním v zámku v Mikulově nás čeká příběh, který je svázán s jejich majiteli, rodem Dietrichsteinů. Proč zámek přestavěli do jeho dnešní podoby? Jakou módní záležitost si po vzoru francouzského dvora na zámku postavili? Máme na zámku barokem milované divadlo? Jak se žilo v té době na zámku? A jak v podzámčí? Na žáky čeká objevování kouzla zdobného, ohromného baroka.

150 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

obecné informace

Cena
Cena je uvedena vždy u daného programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti na místě před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet. Doporučujeme, aby sebou žáci měli co nejméně věci. Mobilní telefony, jídlo, pití, atd je možno uschovat do uzamykatelných skříněk u pokladen.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů na internetu.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat emailem.