logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
edukace - základní školy

Hravý zámek

expozice Touha a důstojnost

Tento program je určen pro žáky nultých ročníků ve věku 6-7 let. Děti budou rozděleni do skupinek. Na zámku pro ně bude připraveno několik úkolů, které budou muset vždy jeden ze skupinky zvládnout. Zažijí muzeum všemi smysly. Program má za cíl posílit v dětech především spolupráci, ukázat jim nová místa, přiblížit život a zájmy Marie Kristýny. Ta byla vášnivou sběratelkou, a tak si i děti vytvoří svou vlastní sbírku.

50 min • 40 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Staň se Římanem

expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro žáky ve věku 6-10 let. Děti se přenesou v době o 2 000 let zpět a stanou se z nich římští legionáři, kteří zde začnou budovat tábora, Hradisko u Mušova. Postaví opevnění, vyrobí si zbroj, proniknou na germánské území, a nakonec absolvují vojenský výcvik.

90 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Nový program

„Od hradu k zámku“

expozice Od gotiky po empír

Děti se zde seznámí s historií místa na kopci, dnes nazývaném „Zámecký“. Společně projdeme nejstarší historii, povíme si o architektuře, o tom, jak zde lidé žili i o nejdůležitějších událostech, které se zde odehrály.
Tento program doporučujeme kombinovat s programem Mezi Dietrichsteiny.

Tento program je určen pro žáky od 8 do 12 let. • 30 min • 30 Kč

kapacita max. 30 žáků, září-listopad, duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Nový program

„Mezi Dietrichsteiny“

expozice Galerie Dietrichsteinů

Zámek v Mikulově byl po dlouhá staletí rodovým sídlem rodu Dietrichsteinů. Budeme si vyprávět o nejvýznamnějších a nejzajímavějších členech tohoto rodu. Budeme pátrat, hledat a zkoumat. Kreslit, hádat a tipovat.
Tento program doporučujeme kombinovat s programem Od hradu k zámku.

Tento program je určen pro žáky od 8 do 12 let. • 30 min • 30 Kč

kapacita max. 30 žáků, září-listopad, duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Partnerství nebo boj

expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Žáci vstupují do rolí římského legionáře a germánské ženy. Poznávají jejich běžný život, řeší možné soužití na společné hranici. S množstvím poznatků které získávají si utváří také vlastní názor na to, zda je lepší žít na hranici v míru, nebo bojovat. Sami se rozhodnout, jak tento program skončí …

90 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Až za hrob

expozice Galerie Dietrichsteinů, kostel sv. Václava

Tento program je určen pro žáky ve věku 10-15 let. Žáci se seznámí s životním příběhem hraběnky Markéty Františky z Dietrichsteina, která zde na zámku žila. Markéta jim svůj příběh bude vyprávět formou dopisů, které musí žáci najít. Bude jim také dávat úkoly, které musí být splněny, jinak se nedozví celý příběh.

120 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Od gotického hradu k baroknímu sídlu

zámecké zahrady, nádvoří a arkády

Tento program je vhodný pro žáky od 8 do 12 let. Díky mnohasetletému osídlení Mikulova se můžeme během pár minut ocitnout v gotice, ale velice rychle také třeba v baroku, nebo klasicismu. Vydejte se s námi na výpravu, kde budeme hledat celý hrad! Kde je vlastně ukrytý? Z jakého důvodu by to vůbec majitelé panství dělali?

90 min • 30 Kč • kapacita max. 30 žáků

září-listopad (dle počasí), duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Příběh Abrahama Hellmana

Synagoga

Tento program je určen pro žáky ve věku 13-15 let. Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy a jeho rodiny se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy, a také mezi sebou soutěží.

60 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Nový program

Život by mohl být tak krásný...

Synagoga

Seznámíme se s talentovanou dívkou Ruth, jejíž rodina pocházela z jižní Moravy. Díky deníkům, které si psala, nám toho o sobě hodně prozradila. Poslední zápisky jsou z doby před odjezdem do Osvětimi…
My vám chceme ukázat Ruth plnou života, její přání a sny, její pohled na dobu, ve které musela žít.

program pro studenty ve věku 14–19 let • 90 min • 60 Kč

kapacita max. 30 studentů, září-listopad, duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Památník

Synagoga

Tento program je určen pro studenty ve věku 14-19 let. Program pojednává o životě v mikulovské židovském ghettu v období mezi válkami. Studenti se seznámí s osudy židovských dětí, s osudy těch, kteří přežili holokaust a do Mikulova se vrátili. Zkusíme také zjistit více o osudu majitelky malého památníčku. Program je koncipován jako projektový den a je uváděn jako odkaz na památku obětem holokaust.

180 min • 120 Kč • kapacita max. 30 dětí

leden

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

připravujeme

(Ne)všední judaismus

Synagoga z technických důvodů uzavřena. Program není možno realizovat. Děkujeme za pochopení.

Tento program je určen pro žáky ve věku 13-15 let. Program je koncipován jako projektový den, ve kterém žáci poznají nejen židovské náboženství, ale seznámí se také s rodinným životem, tradicemi a příběhem útěku z Egypta, který je pro židovskou historii stěžejní. Nahlédneme také do židovské kuchyně.

120 min • 60 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

obecné informace

Cena
Cena je uvedena vždy u daného programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti u edukačního pracovníka nebo je možnost platby kartou na pokladně muzea před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, školky. Přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet. Doporučujeme, aby sebou žáci měli co nejméně věci. Mobilní telefony, jídlo, pití, atd. je možno uschovat do uzamykatelných skříněk u pokladen.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů. V rámci edukačních programů je možné fotografování pedagogy.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat na email edukace@rmm.cz.