logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
edukace - střední školy

Nový program

Život by mohl být tak krásný...

Synagoga

Seznámíme se s talentovanou dívkou Ruth, jejíž rodina pocházela z jižní Moravy. Díky deníkům, které si psala, nám toho o sobě hodně prozradila. Poslední zápisky jsou z doby před odjezdem do Osvětimi…
My vám chceme ukázat Ruth plnou života, její přání a sny, její pohled na dobu, ve které musela žít.

program pro studenty ve věku 14–19 let • 90 min • 60 Kč

kapacita max. 30 studentů, září-listopad, duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Památník

Synagoga

Tento program je určen pro studenty ve věku 14-19 let. Program pojednává o životě v mikulovské židovském ghettu v období mezi válkami. Studenti se seznámí s osudy židovských dětí, s osudy těch, kteří přežili holokaust a do Mikulova se vrátili. Zkusíme také zjistit více o osudu majitelky malého památníčku. Program je koncipován jako projektový den a je uváděn jako odkaz na památku obětem holokaust.

180 min • 120 Kč • kapacita max. 30 dětí

leden

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

připravujeme

Průvodce historií

expozice Historie

Tento program je určen pro žáky ve věku 15-18 let. Ze studentů se stávají historici, kteří dostanou úkol - nastudovat si losem určené historické období - gotika, renesance, baroko a klasicismus. Seznámí nás také s hlavními událostmi a osobnostmi té doby. Zkusíme se zamyslet také nad souvislostmi těchto událostí ve vztahu ke zdejšímu kraji. Studenti se rozdělí do čtyř skupin a s pomocí různých materiálů a pomůcek si připraví výklad, který poté přednesou svým spolužákům.

100 min • 80 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

obecné informace

Cena
Cena je uvedena vždy u daného programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti u edukačního pracovníka nebo je možnost platby kartou na pokladně muzea před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, školky. Přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet. Doporučujeme, aby sebou žáci měli co nejméně věci. Mobilní telefony, jídlo, pití, atd. je možno uschovat do uzamykatelných skříněk u pokladen.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů. V rámci edukačních programů je možné fotografování pedagogy.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat na email edukace@rmm.cz.