logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
edukace - mateřské školy

novinka

Dračí princezna

Nástupní sál

Tento program je určen pro děti ve věku 3-6 let. Děti se formou pohádky seznámí s jednou z místních pověstí. Budou se pohádky aktivně účastnit a pokusí se vymyslet, jak by mohla pohádka skončit. Také se dozví o tom, kdo dodnes žije ve Svatém kopečku...

40 min • 40 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad (dle počasí), duben-červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

novinka

Hravý zámek

expozice Touha a důstojnost

Tento program je určen pro předškoláky ve věku 5-6 let. Děti budou rozděleni do skupinek. Na zámku pro ně bude připraveno několik úkolů, které budou muset vždy jeden ze skupinky zvládnout. Zažijí muzeum všemi smysly. Program má za cíl posílit v dětech především spolupráci, ukázat jim nová místa, přiblížit život a zájmy Marie Kristýny. Ta byla vášnivou sběratelkou, a tak si i děti vytvoří svou vlastní sbírku.

50 min • 40 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

Staň se Římanem

expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Tento program je určen pro předškoláky ve věku 5-6 let. Děti se přenesou v době o 2 000 let zpět a stanou se z nich římští legionáři, kteří zde začnou budovat tábor, Hradisko u Mušova. Postaví opevnění, vyrobí si zbroj, a nakonec absolvují vojenský výcvik.

75 min • 40 Kč • kapacita max. 30 dětí

září-listopad, duben–červen

objednání programu a více informací na edukace@rmm.cz

obecné informace

Cena
Cena je uvedena vždy u daného programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti u edukačního pracovníka nebo je možnost platby kartou na pokladně muzea před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, školky. Přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet. Doporučujeme, aby sebou žáci měli co nejméně věci. Mobilní telefony, jídlo, pití, atd. je možno uschovat do uzamykatelných skříněk u pokladen.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů. V rámci edukačních programů je možné fotografování pedagogy.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat na email edukace@rmm.cz.