logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
výstava zámek mikulov
Mikulov kardinála Dietrichsteina

Výstava, která reflektuje letošní zámecké téma "Úcta a tradice", připomene působení knížete, olomouckého biskupa a kardinála Františka Dietrichsteina v našem městě. Jednotlivá témata zpracovali odborní pracovníci Regionálního muzea v Mikulově a je to vůbec poprvé, kdy se různé poznatky o Mikulově v době působení kardinála budou prezentovat na jednom místě.

Vernisáž výstavy 28. 6. 2024 v 17 hodin.

Během vernisáže bude současně představena stejnojmenná kniha, ve které jsou zpracována rozšířená témata z výstavy, a ještě něco navíc.

29. červen 2024
30. listopad 2024

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

akce zámek mikulov
Noční prohlídky zámku Mikulov

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru na zámek, který nelze v krajině ani v dějinách přehlédnout.

Stejně jako v loňském roce i letos jsou pro návštěvníky připraveny speciální letní prohlídky zámku. Scénář letošních nočních prohlídek se dotkne hlavního tématu zámecké sezony 2024 – motta Úcta a tradice. Impulzem pro výběr tématu bylo výročí založení významných církevních institucí v Mikulově kardinálem Františkem Dietrichsteinem. V rozmezí let 1623–1625 byl nejprve na Svatém kopečku položen základní kámen kaple sv. Šebestiána, následně byla započata stavba loretánské kaple a v roce 1625 byla založena mikulovská kapitula při kostele sv. Václava. A právě zakladatelská činnost kardinála Dietrichsteina bude hlavním tématem letošních nočních prohlídek. Vydejte se s námi na cestu časem, kdy tento šlechtic, jehož moc dalece přesahovala naše území, realizoval v Mikulově své velkolepé architektonické plány. Kromě doby za života Františka Dietrichsteina se návštěvníci během nočních prohlídek přenesou do různých období i míst Evropy a setkají se (nejen) s dalšími příslušníky tohoto slavného šlechtického rodu.

Cena vstupenky: 250 Kč

Rezervace nutná: 777 061 230 nebo pokladna@rmm.cz během otevírací doby zámku

Program je cílen na dospělého návštěvníka

Akce se koná za finanční podpory města Mikulov.
Změna programu je vyhrazena.

každou středu v červenci a srpnu 2024
20:00, 20:20, 20:40, 21:00 a 21:20

Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

akce
Moravský Parnas. Divadelní festival Mikulov

Cílem Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas je připomínat bohatou divadelní historii města. Festival je věnován místnímu rodákovi a jedné z významných postav evropského barokního divadla Johannu Georgu Gettnerovi.

Hlavní program letošního ročníku festivalu je zaměřen na španělské kořeny kardinála Františka Dietrichsteina, jehož matkou byla šlechtična Margarita de Cardona y Requesens (1535–1609). Tyto vazby budou v rámci festivalu připomenuty skladbami španělské renesance v podání Ensemble Versus. Residenti festivalu Geisslers Hofcomoedianten pak přivezou, jak sami uvádí, autorsky "rozdivočelou" hru na motivy komedie Horribilicribrifax od Andrease Gryphia z roku 1663. Páteční koncert v Dietrichsteinské hrobce je věnován rovněž paní profesorce Margitě Havlíčkové (1949–2023), která festival navštěvovala a v Mikulově také několikrát o barokním divadle přednášela.

Od roku 2020 je součástí festivalu i Letní teatrologické sympozium, které vzniklo ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav a Regionálním muzeem v Mikulově. Ideou sympozia je popularizační formou přiblížit badatelské zajímavosti či zvláštnosti z aktuálních nejen teatrologických výzkumů. Sympozium chce současně být místem letního a neformálního setkávání odborné, umělecké, ale i laické veřejnosti.

PROGRAM

Pátek 26. července 2024

Letní teatrologické sympozium
17:00–18:30 | Galerie Konvent
~
Koncert Ensemble Versus a Kateřina Maňáková (vihuela) – Iberská renesanční polyfonie
19:00 | Dietrichsteinská hrobka

Sobota 27. července 2024

Letní teatrologické sympozium
9:00–14:00 | Velký zámecký sál
~
Divadlo pro děti Toy Machine – O Popelce
17:00 | Galerie Konvent
~
Divadlo Geisslers Hofcomoedianten – Horri-bili-cribri-fax
20:00 | Velký zámecký sál

Vstupenky v předprodeji na TIC Mikulov.
Změna programu je vyhrazena.

26. až 27. červenec 2024

Galerie Konvent | Dietrichsteinská hrobka | Zámek Mikulov

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Autor Restaurátor

Jedinečná výstava AUTOR RESTAURÁTOR si klade za cíl přiblížit veřejnosti práci restaurátorů. Vznikla ve spolupráci Regionálního muzea v Mikulově s Vyšší odbornou školou restaurátorskou Brno.

Na výstavě se návštěvník seznámí s restaurátorskými postupy z oblasti malby a nábytku. Vystaveny budou rovněž restaurované kusy ze zámeckého mobiliáře i plátna, která byla poničena v poválečné době a dosud nebyla restaurována.

8. červen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

13. červen v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (malba)

10. srpen v 17:00
kurátorská komentovaná prohlídka

14. září v 17:00
komentovaná prohlídka s restaurátorem (nábytek)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

18. říjen 17:00 2023
MgA. František Zelinka DiS.
Stavitelé z vášně i nutnosti
Město, zámek i jeho nejbližší okolí bylo v novověku pod dohledem knížecí rodiny Dietrichsteinů. Z reprezentačních důvodu a v důsledku ničivých událostí byly stavby mnohokrát přestavovány či obnovovány. Přednáška pojednává o vzhledu budov v Mikulově v průběhu staletí na základě archivního obrazového materiálu.

25. říjen 17:00 2023
Mgr. Kristýna Jandová
Romantismus a modernita na mikulovském zámku
S poslední rozsáhlou úpravou zámeckého areálu začali někdejší mikulovští páni, knížata z Dietrichsteina, na sklonku napoleonských válek. V čem spočívala obnova rodového sídla, jaké byly její detaily a jakým způsobem přetrvala do dnešních dnů?

1. listopad 17:00 2023
Mgr. Miroslav Lukáš, Ph. D.
Rekonstrukce šlechtické zábavy na příkladu divadelních událostí
Po skončení třicetileté války se v prostředí šlechty znovu probouzel zájem o veselí a touha po radovánkách a zábavě. Oblíbenými kratochvílemi se čím dál častěji stávala divadelní představení, která, stejně jako jiné dvorské slavnosti, byla naplánována do nejmenších detailů. Co se nám však z těchto aktivit dochovalo a jaké pramenné zdroje nám k nim otevírají cestu? Tato mnohdy až detektivní práce bude představena na několika příkladech z prostředí nejvýznamnějších šlechtických rodů, mezi nimiž nebudou chybět ani Dietrichsteinové, Martinicové či Slavatové.

8. listopad 17:00 2023
PhDr. Pavel Borský, CSc.
Obnovy hradu Děvičky
Příspěvek vychází z posledního průzkumu zříceniny z roku 2022 a komentuje opakované obnovy hradu v jeho historii, včetně snahy Dietrichsteinů hrad obnovit jako vojenskou pevnost ještě ve druhé polovině 17. století.

vernisáž 27. duben 2023 v 17:00
27. duben 2023
30. listopad 2024

Zámek Mikulov

Přednášky:
Zámek Mikulov, Předsálí Velkého zámeckého sálu (bývalá konírna), vždy od 17:00.
Vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

video upoutávka k výstavě

Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
GDPR: https://www.rmm.cz/czech/gdpr.html

výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2024