Obří sud
Giant barrel

 • délka: 6,2 metru
 • největší průměr: 5,2 metru
 • nejmenší průměr: 4,5 metru
 • váha: 26,1 tuny
 • obsah - starý údaj: 1736 věder a 9 mázů, v přepočtu 1010 hektolitrů 81 litrů (101 081 litrů)
 • obsah - po novém měření: 1014 hektolitrů (101 400 litrů)
 • počet obručí: 22
 • váha jedné obruče: 390 kg
 • Length: 6,2 meters
 • Largest diameter: 5,2 meters
 • Smallest diameter: 4,5 meters
 • Weight: 26,1 tons
 • Content - meassured previously: 1736 buckets and 9 masses, 1010 hectoliters 81 liters (101,081 liters) in modern units
 • Content - after new measurements: 1014 hectoliters (101,400 liters)
 • Number of hoops: 22
 • Weight of one hoop: 390 kg