Oděv Markéty Františky Lobkowiczové rozené Dietrichsteinové
The dress of Margaretha Francisca of Lobkowicz, born Dietrichstein