Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje