Neznámé antiky
z českých a moravských sbírek
Tato mimořádná výstava prezentovala sběratelství antik šlechtických rodů. Vůbec poprvé byla představena dochovaná sbírka antických předmětů rodu Dietrichsteinů, nacházející se v depozitářích Regionálního muzea v Mikulově.