logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné


plakat ke stažení - jpg 2 808 kB

Prohlídky pro školní výlety

   Mapa pokladů

70 min • 60 Kč • 1.–5. třída

Program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A – Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů – pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstein.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Až za hrob

120 min • 40 Kč • 6.–9. třída

V tomto programu s nádechem tajemna se seznámíme s Markétou Františkou z Dietrichsteina, jež připravila i čtyři sta let po své smrti historikům velká překvapení. Navštívíme mikulovskou kostnici, kostel sv.Václava a Galerii Dietrichsteinů: každé z míst účastníkům po splnění úkolu prozradí část Markétina příběhu.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Příběh Abrahama Hellmana

90 min • 40 Kč • 6.–9. třída

Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově a poznávají vybavení synagogy. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy, a také mezi sebou soutěží.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Letem módy světem

90 min • 40 Kč • 6.–9. třída, SŠ

Galerii Dietrichsteinů v tomto programu poznáme jako přehlídkové molo, po němž šlechtici kráčeli hned několik staletí. Co módou vyjadřovali naši předci a co skrze ni svému okolí říkáme my? Netradiční tvůrčí prohlídka pro náctileté, při níž soutěžní formou nahlédnete do světa urozených.

Objednání programu Více o programu - pdf

GDPR ˜– Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...

OBJEDNÁNÍ PROGRAMU

Seznamte se prosím s podrobnějšími informacemi k danému programu (možné termíny, cena apod.).

Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na adresu edukace@rmm.cz (Mgr. Jana Dykastová).

Popřípadě nám prosím na e-mail edukace@rmm.cz dejte vědět:
- název požadovaného programu
- datum a hodinu
- věk žáků
- počet žáků – u všech programů maximálně 30
- adresu školy
- jméno, telefon, email kontaktní osoby

Program prosím objednávejte s časovým předstihem.
Termín Vám potvrdíme emailem, případně nabídneme náhradní termín.

OBECNÉ INFORMACE

Cena programu
Cena pro jednoho žáka je 40 Kč, není-li uvedeno jinak. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti na místě před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Speciální potřeby
Pokud máte ve třídě žáky se speciálními potřebami (tělesně hendikepované, mimořádně nadané, žáky s poruchami učení nebo chování, autisty, …), dejte nám o tom prosím vědět, rádi program uzpůsobíme.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů na internetu.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat emailem.