logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
VÝSTAVY - AKCE
2020

15. 2. (9:00–16:00)

Na masopust do archeoparku

Mimořádné otevření archeoparku během zimní přestávky. Přijďte se podívat do archeoparku v období konání fašanku v Pavlově. Kromě možnosti nahlédnout do expozice v netradičním zimním čase nabízíme i dvě komentované prohlídky v 11:00 a 13:00.

– Archeopark Pavlov

27. 3.–31. 5.

Alfred Kantor: Terezín-Osvětim-Schwarzheide. Holocaust v deníku umělce

Unikátní výstava, zapůjčená z Památníku Terezín zachycuje skrze kresby Alfréda Kantora jeho pobyt v Terezíně, Osvětimi a německém Schwarzheide. Pražský rodák Alfred Kantor byl deportován do Terezína v osmnácti letech a prožil zde dva roky. "Jen stěží jsem dokázal pochopit ty strašlivé kontrasty," napsal Kantor později o pobytu v Terezíně. "Jeden večer nádherný kabaret ve sklepě; druhý – transport odjíždějící z nádraží. Začal jsem cítit potřebu zaznamenávat tyto bizarní scény a brzy jsem už soustavně kreslil všechno, co jsem viděl. Nechtěl jsem ani tak malovat své vlastní zážitky, spíš zachytit to neuvěřitelné místo, abych jeho části mohl ukázat světu, až budu jednou na svobodě."

– Horní synagoga v Mikulově

28. 3. (9:00–16:00)

Otevíráme Archeopark

Zahájení již páté sezóny Archeoparku Pavlov! Přijďte s námi oficiálně zahájit novou sezónu. Kromě možnosti projít si expozici, budete navíc mít možnost jako první zhlédnout výstavu Etnoarcheologie – Pastevci sobů ze severozápadní Sibiře. V tento den v 11:00 také proběhne přednáška autorky zmíněné výstavy doc. Sandry Sázelové (Archeologický ústav Akademie věd Brno, v.v.i.) na téma sibiřských pastevců a jejich způsobu života. Výstava bude k vidění až do 12. 7. 2020. V expozici bude také připraven doprovodný program pro děti i dospělé věnující se fauně z období lovců mamutů.

– Archeopark Pavlov

28. 3.–12. 7.

ETNOARCHEOLOGIE – Pastevci sobů ze severozápadní Sibiře

ETNOARCHEOLOGIE - Pastevci sobů ze severozápadní Sibiře bude umístěna v prostoru stálé expozice Archeoparku Pavlov. Přístupná bude tedy v tradiční otevírací dobu muzea a je zahrnuta do běžného vstupného. Představení sibiřských národů prostřednictvím materiální kultury Něnců, fotografií a dokumentace z výzkumu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Ústavu Antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity, Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. a Institutu ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu. Výstava představí způsob života současných sibiřských národů jako možnou projekci života lovců mamutů pod Pálavou.

Výstava vznikne ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i.

– Archeopark Pavlov

28. 3.–30. 11.

Kardinálský rok 2020

V roce 2020 uběhne 450 let narození kardinála Františka z Dietrichsteina. V Regionálním muzeu v Mikulově se chystají velkolepé oslavy ne nepodobné těm před 450 lety.

Během celého roku se návštěvníci mohou těšit na přednášky odborníků zaměřené na kardinála, jeho život, působení na mikulovském zámku a baroko obecně.

Oblíbené akce jako jsou noční prohlídky, Muzejní noc, či Víkend otevřených zahrad budou letos také zasvěceny kardinálovi a dost možná se s touto významnou postavou našich dějin návštěvníci i osobně setkají.

– zámek Mikulov

28. 3.–29. 11.

Kurátorské prohlídky

Letos se již podruhé mohou návštěvníci těšit na prohlídky muzejních expozic v doprovodu těch nejpovolanějších – kurátorů samotných.

Opět se podíváme do archeologických expozic, historických prostor mikulovského zámku, ale i na nově otevřené výstavy o zámeckém divadle nebo o Keltech pod Pálavou. Milovníkům současného umění se otevřou brány výstavy Za obzor II, nebo "dílna 2020" v doprovodu jejich kurátora.

– zámek Mikulov

11. 4. (10:00–15:00)

Velikonoce v archeoparku

Již tradiční tvořivá dílna, která zpestří návštěvu muzea v době velikonočních oslav dětem, ale i dospělým. Přijďte si vyrobit originální památku na návštěvu archeoparku (např. vlčí origami, originální buttony s vlastním motivem nebo netradiční "vlčí" vajíčko) a přivítat tak s námi jaro pod Pálavou. Dílnička bude přístupná v prostoru učebny od 10:00 do 15:00 a je zahrnuta do běžného vstupného.

– Archeopark Pavlov

16. 4.–8. 7.

Za obzor II

Výstava Za Obzor II. navazuje na výstavu Za Obzor, která proběhla na zámku v Mikulově minulou výstavní sezónu v roce 2019. Výstava mapuje středoevropské výtvarné umění posledních třiceti let, a to primárně skrze sbírku Mikulovského výtvarného sympozia – Dílna. V instalaci výstavy Za Obzor II. bude zahrnuto více než třicet pět autorů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V instalaci budou zahrnuti mimo jiné i Milan Cais, Eva Eisler, Svätopluk Mikyta nebo Petr Nikl. Kurátoři projektu jsou Martin Dostál a Adam Vrbka.

– zámek Mikulov

30. 4.–29. 11.

Výstava Zámecké divadlo na zámku v Mikulově

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo v Čechách už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Ten postupně z Mikulova vybudoval politické a kulturní centrum Moravy a divadlo se pro něj stalo podstatnou složkou jeho reprezentace. Zároveň ale divadelní tradice sloužila ke vzdělávání zejména ve spojení s působením piaristického řádu v Mikulově.

Kardinál i jeho potomci byli vášnivými podporovateli a návštěvníky divadel a divadelních představení, a přestože divadlo bylo na zámku pouze necelých sto let, je důležitou (a často opomíjenou) stránkou zámecké historie.

V roce 2020 slavíme 450 let od kardinálova narození, proto je vzpomínka na jeho nejvýznamnější činy rozhodně na místě.

– zámek Mikulov

7. 5.–29. 11.

Keltové pod Pálavou

Doba laténská (5.–1. století př. n. l.) je tradičně spojována s Kelty. Právě tehdy se v kraji pod Pálavou poprvé objevily mince, skleněné náramky či keramické nádoby zhotovované na hrnčířském kruhu. Jak se v době laténské pohřbívalo? Jak vypadal typický obytný dům? Jaké zbraně používali tehdejší válečníci v boji? Odkud se na jižní Moravu dováželo zboží? A žili kolem Pavlovských vrchů skutečně Keltové?

Na tyto otázky odpoví výstava, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

– zámek Mikulov
7. květen 2020 (vernisáž)

15. 5.

Májový víkend s Muzejní nocí

Muzejní nocí začíná ta pravá sezóna. Oslavte společně s Regionálním muzeem v Mikulově kardinálovy narozeniny. Letos totiž uplyne přesně 450 let od narození kardinála Františka z Dietrichsteina a právě na něj budeme letos vzpomínat.

Kromě mnoha přednášek a akcí spojených s Kardinálským rokem, bude na zámku i nově otevřená výstava o zámeckém divadle, které nechal kardinál vybudovat. To vše, a ještě mnohem víc si budou moci návštěvníci prohlédnout zcela zdarma.

Kromě kardinála samotného se návštěvníci seznámí i se způsobem života na kardinálově dvoře a mohou si například vyrobit typický renesanční šperk tzv. "pomander", nebo se společně s kurátory zámku naučit renesanční tance. Nebude chybět ani rytířský turnaj a ohňová show v zahradách.

– zámek Mikulov

23. 5. (19:00–00:00)

Muzejní noc – Archeologie aneb nejsem na to sami!

Archeologie aneb nejsem na to sami - je ústředním tématem muzejní noci v archeoparku v roce 2020. Cesta k archeologickému poznání je dlouhá a spletitá, a proto je třeba využít všech moderních metod a vědních disciplín pro poznání naší minulosti. Poznejte na letošní muzejní noci, že kopáním v zemi vše teprve začíná! Kromě oblíbených stanovišť v expozici věnujících se oborům, které jsou oporou moderní archeologie, se můžete těšit na přednášku RnDr. Vlasty Jankovské, CSc. na téma Tundra, lesotundra a lidé od poloostrova Kola po poloostrov Jamal, hudební vystoupení mikulovské kapely FOR PEOPLE a posezení s občerstvením v rámci venkovního areálu.

– Archeopark Pavlov

29. 5.–7. 6.

Křehký Mikulov

Desátý, jubilejní ročník festivalu Křehký Mikulov bude reagovat na to nejlepší, co pro galerii Křehký vzniklo v uplynulém desetiletí. Kmenoví designéři jako Maxim Velčovský, Michal Bačák se představí v kontextu sběratelské, velmi osobní expozice. Hlavní výstava bude umístěna v Gajdošově sálu, ale festival opět zaplní i další sály mikulovského zámku. Novou kolekci představí pro galerii Křehký vycházející hvězda slovenského designu Zuzana Svatik.

– zámek Mikulov

5. 6.-13. 9.

Ornitolog v Izraeli

Ornitolog Petr Macháček má tři vášně – ptáky, fotografování a cestování. Výstava Ornitolog v Izraeli je výsledkem spojení právě těchto jeho vášní. Představuje fotografie ptačích druhů napříč celou zemí, která je unikátní zejména tím, že díky své poloze zde žije mnoho ohrožených druhů ptáků, ale také je pomyslnou křižovatkou pro migrující ptáky z Evropy a Asie do Afriky a zpět. Díky tomu je možné v Izraeli pozorovat stovky druhů ptactva, včetně vážně ohrožených druhů.

Petr Macháček během několika svých cest do Izraele zachytil druhy pro Izrael typické i ty méně obvyklé, které skrze tuto krásnou zemi pouze "prolétavali".

– Horní synagoga v Mikulově

6. 6. (10:00–16:00)

Den dětí – Putování s vlky

Den dětí v archeoparku, tentokrát na téma, které provází celou sezónu 2020, a tím je vlk z Pavlova. Přijďte s dětmi prožít den v pravěku a staňte se součástí naší vlčí smečky. Akce bude po celý den pro děti zdarma. Stanoviště budou k dispozici od 10:00 do 16:00. Na všechny úspěšné řešitele čeká malá odměna.

– Archeopark Pavlov

6.-7. 6.

Víkend otevřených zahrad

Již potřetí se otevřou zámecké zahrady návštěvníkům. V rámci festivalu víkend otevřených zahrad se mohou návštěvníci těšit samozřejmě na komentované prohlídky barokních zámeckých zahrad s odborníky z muzea, ukázky květinových aranží a program pro děti..

Nejrůznější hry provedou rodiny s dětmi všemi zákoutími zahrad a nebudou chybět ani malé odměny.

Poznejte zámecké zahrady, tak jak je ještě neznáte. Kromě nádherné barokní zahradní architektury můžete totiž v zámeckých zahradách najít i poměrně neobvyklé, nebo vzácné rostliny.

– zámek Mikulov

18. 6. (15:00 – začátek filmu, 17:00 počátek panelové diskuze)

ALFA promítání filmu + panelová diskuze

Speciální promítání filmu Alfa pojednávající o vztahu člověka a vlka, který vznikl díky náhodnému řízení osudu a který by mohl být vnímán jako počátek vztahů lidí a zvířat vyvíjejících se plně až v období neolitu. Součástí promítání bude panelová diskuze s odborníky o možné autenticitě příběhu.

– Archeopark Pavlov

26. 6.–29. 11.

Výstava Výtvarná skupina Šestka

Výtvarná skupina "6" vznikla v roce 1976 na Okresním kulturním středisku v Břeclavi. Zaštiťovala je, jak bylo v té době zvykem základní organizace SSM. Společným pojítkem šesti zakládajících členů skupin byla vnitřní potřeba presentovat své práce na veřejném fóru. V přátelském seskupení podpořit své vlastní výtvarné ambice a aktivity. Všichni byli pracovníky této instituce. Zdena Damborská – fotografka. Vojtěch Duda, grafik a zejména fotograf. Jaroslava Garšicová, grafička, byla čerstvá absolventka Střední umělecko-průmyslové školy v Brně. Pavla Chládková vystudovalo tamtéž obor fotografie. Karel Křivánek byl a je malíř, kreslíř a grafik. František Schulz, v té době propagační výtvarník a privátně grafik. Všichni v té době byli na začátku své výtvarné cesty. Hledali a nalézali. A uvědomovali si, že to, za čím se vydali je běh na dlouhou trasu. První společnou výstavu uskutečnili plni nadšení v roce 1976 v sále břeclavské "okáesky". Poté následovala další společná výstava v roce 1978. V témže roce vystavují členové "6" v Senici. Následuje výstava skupiny ve znojemské galerii. Atd. Poslední společná výstava se uskutečnila v roce 1982. Vznikl i film, který však nenávratně zmizel. Čtyři bývalí břeclavští členové šestky se pak spolu sešli ve Sdružení břeclavských výtvarníků /Garšicová, Chládková, Křivánek, Schulz/. Zdena Damborská žije v Kloboukách a je členkou Hustopečského fotoklubu. Vojtěch Duda nás opustil v roce? Dnes mají za sebou vlastní osobitou výtvarnou cestu a s jemnou nostalgií vzpomínají na toto přátelské seskupení.

– zámek Mikulov

1. 7., 22. 7., 12. 8.

Noční prohlídky na mikulovském zámku

Oblíbené noční prohlídky se vracejí na mikulovský zámek. Během tří letních večerů se otevřou zámecké brány po setmění návštěvníkům, kteří se mohou těšit na scény ze zámecké historie, tak jak je neznají.

Hrané scénky v podání současných i bývalých zaměstnanců zámku a jejich přátel budou představovat to nejzajímavější z několikasetleté historie. Nechybět budou ani legendy a pověsti s Mikulovem spojené.

Prohlídky provedou návštěvníky běžně nepřístupnými částmi zámku i novými výstavami, kde na ně bude čekat kupříkladu kardinál František z Dietrichsteina, protože v roce 2020 uplyne přesně 450 let od jeho narození. Nechybět bude ani oblíbená Bílá paní Perchta z Rožmberku, která se do Mikulova přivdala do rodiny Liechteinsteinů.

Tři prázdninové středy, vždy od osmi hodin večer se otevřou zámecké brány a my se necháme pohltit historií.

– zámek Mikulov

11. 7.–8. 8.

Dílna 2020 - Mikulovské výtvarné sympozium 2020

Podprahovým jmenovatelem společným pro všechny účastníky Mikulovského sympozia 2020 je hledání humanity uvnitř dramaticky se přetvářejícího světa. Světa, nad kterým postupně ztrácíme kontrolu. Světa, který raději plánujeme opustit, než se pokusit o jeho záchranu. Světa, ve kterém si už nemůžeme být ničím stoprocentně jistí.

Sedm umělců se dlouhodobě zabývá současnými tématy, která reflektují každý svým osobitým způsobem. Každý z nich vytváří velmi silná vizuálně přitažlivá sdělení, která však nejsou prchavou momentkou podobající se dnešním zprávám, ale mají nadčasovou kvalitu. Záměrem je zde prezentovat velmi silnou malířskou a sochařskou figurativní vlnu, která se zformovala v posledním desetiletí. Díky tomu, že si je vědoma svého historického kontextu, reaguje na současná i budoucí témata s novou citlivostí, kterou zároveň oživuje tzv. klasická vizuální média, jakými jsou malba a socha.

– zámek Mikulov

25. 7.–16. 10.

VLK Z PAVLOVA

Vystavení modelu lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v letech 2013 - 2015. Touto výstavou se otevírá téma možné prvotní domestikace a obecně vztahu člověka a vlka v období před 30 000 lety. Tyto vztahy budou prezentovány nejen skrze pavlovský nález, ale i skrze další příklady z jiných archeologických lokalit lovců mamutů.

– Archeopark Pavlov

1. 8. (19:00, 20:00, 21:00)

Archeopark po setmění

I letos se pro Vás otevřou brány archeoparku po setmění. Vychutnejte si netradiční večerní atmosféru ve společnosti zkušených průvodců. Počet míst na prohlídkách je omezen, proto je nutná rezervace předem na čísle +420 519 322 126.

– Archeopark Pavlov

tři soboty v září (10:00 – 16:00)

Workshopy Pravěkých technologií

Stejně jako každý rok, budou tři podzimní soboty věnovány pravěkým technologiím. Můžete se těšit na poznání pravěku skutečně na vlastní kůži. To vše pod vedením zkušených lektorů.

– Archeopark Pavlov

konec září/začátek října

Den architektury

Oslavte spolu s námi celorepublikový den architektury. Nahlédněte pod povrch společně s architektem a kurátorkou muzea v rámci komentované prohlídky nejen o architektuře muzea, ale i o fungování celého objektu. Na den architektury se zpřístupní pro všechny návštěvníky muzeum zdarma. Komentované prohlídky se budou konat v 13:00 a 15:00.

– Archeopark Pavlov

17. 9.-29. 11.

Karel Cudlín: Postřehy z Izraele

Výstava fotografií renomovaného českého fotografa Karla Cudlína, který zachytil každodenní život Izraele v originálních kompozicích. Snímky zdejší krajiny i jejich lidí k divákovi promlouvají a nechávají ho zprostředkovaně nahlédnout do každodennosti této komplikované země. Cudlín se Izraeli jako jediný český fotograf věnuje dlouhodobě, poprvé zde fotografoval v roce 1995.

– Horní synagoga v Mikulově

17. 10. (9:00 – 16:00)

Mezinárodní den archeologie

V rámci celosvětového svátku archeologie ani Archeopark Pavlov nezůstane pozadu. Stejně jako předchozí roky Vám představí originál unikátního nálezu z lokality Pavlov I., na které byl vystavěn archeopark. Jedná se o vlčí lebku, která od svého objevení vyvolává mnohé otázky ohledně vztahu zvířete a člověka v období lovců mamutů. Součástí akce bude zahájení výstavy s jejími autory, komentované prohlídky a přednáška pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. V expozici budou připraveny doprovodné aktivity.
Po celý den bude vstup zdarma.

– Archeopark Pavlov

17. 10., 18. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. (9:00 – 16:00)

VLK Z PAVLOVA (originál lebky)

Vystavení originálu lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v letech 2013 - 2015. Touto výstavou se otevírá téma možné prvotní domestikace a obecně vztahu člověka a vlka v období před 30 000 lety. Tyto vztahy budou prezentovány nejen skrze pavlovský nález, ale i skrze další příklady z jiných archeologických lokalit lovců mamutů.

– Archeopark Pavlov

VÝSTAVY - AKCE
2019

30. 3.

Otevírání sezony

– zámek Mikulov
– Horní synagoga v Mikulově
– Archeopark Pavlov

30. 3.–9. 6.

Genocida Romů v době 2. světové války

– Horní synagoga v Mikulově

30. 3.–13. 7.

2019 Výročí 25. let MVS "Dílna"

– zámek Mikulov

30. 3.–14. 7.

Rozkvetlý archeopark

– Archeopark Pavlov

5. 4.–5. 5.

Kraslice pěti generací

– zámek Mikulov

20. 4.

Velikonoce v pravěku

– Archeopark Pavlov

3. 5.–30. 11.

Morava. Výstava fotografií Václava Chocholy

– zámek Mikulov

4. 5.

Archeopark v květ(n)u

– Archeopark Pavlov

17. 5.

Muzejní noc

– zámek Mikulov

18. 5.

Muzejní noc + pravěké umění

– Archeopark Pavlov

18 .–19. 5.

Muzejní noc

– Horní synagoga v Mikulově

24.–26. 5.

Křehký Mikulov

– zámek Mikulov

(výstava následně do 14. června)

1. 6.

Den dětí

– Archeopark Pavlov

5. 6.–15. 9.

Chedva Meroz

Patchwork inspirovaný judaismem

– Horní synagoga v Mikulově

(vernisáž 4. 6. v 17:00)

7.–13. 6.

Kytarový festival

– zámek Mikulov

8.–9. 6.

Víkend otevřených zahrad

– zámek Mikulov

13. 6. (slavnostní zahájení)–10. 8. (závěrečná vernisáž)

MVS "Dílna" (ateliéry)

– zámek Mikulov

(výstava následně do 30. listopadu)

15. 6.

Touha a důstojnost

Ze sbírek rodu Dietrichsteinů

– zámek Mikulov

20. 7. –13. 10.

TAM, KDE TEKLA ŘEKA

– Archeopark Pavlov

25.–27. 7.

Moravský Parnas J. G. G.

– zámek Mikulov

3. 8.

Archeopark po setmění

– Archeopark Pavlov

3 zářijové soboty

Workshopy pravěkých technologií

– Archeopark Pavlov

19. 10.

Mezinárodní den archeologie

– Archeopark Pavlov
zahajení výstavy (Kel z Pavlova - nejstarší moravská mapa?), komentované prohlídky, vstup zdarma

– zámek Mikulov
tento den zdarma zpřístupní expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

19.–20. 10., 25.–28. 10.

Kel z Pavlova - nejstarší moravská mapa?

– Archeopark Pavlov
výstava originálu rytiny na mamutím klu, která je interpretována jako nejstarší mapa zobrazující krajinu pod Pálavou

od 25. 10.

Alfred Kantor: Terezín-Osvětim-Schwarzheide

– Horní synagoga v Mikulově
Holocaust v deníku umělce

VÝSTAVY - AKCE
2018

24. 3.

Otevírání sezony

– zámek Mikulov
˜– Archeopark Pavlov

24. 3.

Velikonoce v archeoparku

˜– Archeopark Pavlov

24. 3.–10.6.

Tajemné kameny

– synagoga v Mikulově

24. 3.–15. 7.

Archeopark očima návštěvníků

˜– Archeopark Pavlov

5. 4.–25. 11.

Škrdlovické sklo

– zámek Mikulov

26. 4.–25. 11.

Mikulovsko 1918–1938

– zámek Mikulov

18. 5.

Muzejní noc

– zámek Mikulov

19. 5.

Muzejní odpoledne DV

– Dolní Věstonice

19. 5.

Muzejní noc

– Archeopark Pavlov

25. 5.–10. 6.

Festival Křehký Mikulov

– zámek Mikulov

2. 6.

Den dětí v archeoparku

– Archeopark Pavlov

14. 6.–30. 9.

Lidé podle Sigursona 2018

– synagoga v Mikulově

7. 7.

Na kino do archeoparku

– Archeopark Pavlov

21. 7.–14. 10.

1888

– Archeopark Pavlov

27.–29. 7.

Festival barokního divadla J. G. G.

– zámek Mikulov

14. 7.–11. 8.

25. ročník MVS dílna - sympozium

– zámek Mikulov

23. 8.

Bohem požehnané víno (přednáška o košer vínu s degustací)

– Horní synagoga, 18:00

25. 8.

Archeopark po setmění

– Archeopark Pavlov

1. 9.

koncert Horňácké cimbálové muziky Libora Supa

– Horní synagoga, 18:00

20. 10.

Židé z Mikulovska v osudném roce 1938 a po něm (přednáška Soni Nezhodové)

– Horní synagoga, 17:00

12. 8.–28. 10.

Výstava 25. ročník MVS dílna

– zámek Mikulov

21.–23. 9.

Dny židovské kultury

– Horní synagoga

– židovský hřbitov

– galerie Efram

– Městské kino

29. 9.–25. 11.

Po-Lin: Židé v republice mnoha národů

– synagoga v Mikulově

19. 10.–30. 11.

MDA a Petřkovická venuše

– Archeopark Pavlov

16. 11.

Hudba v archeoparku

– Archeopark Pavlov

VÝSTAVY - AKCE
2017

25. 3.–19. 5.

Krajina jako dílo

– zámek Mikulov

19. 5.–21. 5.

Májový víkend s muzejní nocí

 • pátek 19. 5
  Nástupní sál na zámku v Mikulově
  dopolední pohádka
  synagoga v Mikulově
  17:00 - pohádka • zdarma
 • pátek 19. 5
  Dietrichsteinská hrobka v Mikulově
  17:00 - uctění Černé madony • zdarma
 • pátek 19. 5.
  zámek Mikulov
  18:00 - zahájení muzejní noci na Horním nádvoří zámku • zdarma
 • sobota 20. 5.
  Dolní Věstonice a Pasohlávky
  Muzejní víkend • zdarma
 • neděle 21. 5.
  archeopark Pavlov
  Muzejní víkend • zdarma

26.–28. 5.

festival Křehký Mikulov

 • vernisáž
  26. 5. v 18:00

– zámek Mikulov

26. 5.–26. 11.

Škrdlovické sklo

 • vernisáž
  26. 5. v 18:00
  v rámci festivalu Křehký Mikulov

– zámek Mikulov

29. 5.–31. 8.

výstava Křehký Mikulov

 • vernisáž
  26. 5. v 18:00
  v rámci festivalu Křehký Mikulov

– zámek Mikulov

15. 6.– 8. 10.

Svět kostiček v Mikulově!

 • vernisáž
  15. 6. v 18:00

– zámek Mikulov

15. 7.–1. 10.

24. ročník Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“

 • 15. 7.
  slavnostní zahájení 24. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“
 • 12. 8.
  slavnostní vernisáž 24. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“
 • 13. 8.–1. 10.
  výstava 24. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“

– zámek Mikulov

7. 9.–26. 11.

výstava 70 _ Pálavské vinobraní 1947–2017

 • vernisáž
  7. 9. v 17:00

– zámek Mikulov

VÝSTAVY - AKCE
2016

26. 3.–22. 5.

Dalibor Krupka, Eva Reháková

Prázdne miesta

– zámek Mikulov

24. 3.–24. 11.

Lichtenštejnové na Mikulovsku v 13.–16. století

– zámek Mikulov

24. 3.–12. 6.

Historie Židů v Čechách a na Moravě

– Horní synagoga v Mikulově

8. 4.–11. 10.

Boskovický poklad

nález mincí z období třicetileté války

 • vernisáž
  7. 4. v 17:00

– zámek Mikulov

7. 5.–21. 12.

Budoucnost tradice

 • vernisáž
  6. 5. v 17:00

– zámek Mikulov

20.–22. květen

Májový víkend s muzejní nocí

 • zámek Mikulov • pátek 18:00–23:00 • zdarma
 • synagoga v Mikulově • pátek 17:00–23:00 • zdarma
 • muzeum Dolní Věstonice • sobota 9:00–17:00 • zdarma
 • Památník bratří Mrštíků v Divákách • neděle 9:00–16:00 • zdarma

27.–29. 5.

Křehký Mikulov

 • festival

– zámek Mikulov

30. 5.–31. 8.

Křehký Mikulov

 • výstava

– zámek Mikulov

3. 10.–27. 11.

TOTO! v Česku

 • vernisáž
  2. 10. v 17:00

– zámek Mikulov

17. 6.–20. 11.

Mikulovské příměří 1866

 • vernisáž
  16. 6. v 17:00

– zámek Mikulov

23. 6.

Mikulovské příměří 1866

 • Kulturní a společenská akce u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866 a podpisu příměří v Mikulově

– Mikulov

16. 6.-13.8.

Dílna

 • Sympozium

– zámek Mikulov

14. 8.-2.10.

Dílna

 • Výstava

– zámek Mikulov

8. 9.-27.11.

Krajina jako dílo

 • vernisáž
  8.10. v 16:00

– zámek Mikulov

15. 9.-27.11.

Vzpomínky

– Horní synagoga v Mikulově

© Regionální muzeum v Mikulově 2016