otevírací doba v uvedené dny
27. 4.–1. 5. 2018
otevřeno:
muzeum na zámku v Mikulově • archeopark Pavlov • synagoga v Mikulově
28. 4.–1. 5. 2018
otevřeno:
muzem v Dolních Věstonicích
2. 5. 2018
zavřeno:
muzeum na zámku v Mikulově • synagoga v Mikulově • muzem v Dolních Věstonicích
3. 5.–8. 5. 2018
otevřeno:
muzeum na zámku v Mikulově • archeopark Pavlov • synagoga v Mikulově • muzem v Dolních Věstonicích
9. 5. 2018
zavřeno:
muzeum na zámku v Mikulově • synagoga v Mikulově • muzem v Dolních Věstonicích
Zámek Mikulov

Zámek • Muzeum • Expozice • Výstavy

Pavlov

Archeopark

 

Synagoga v Mikulově

Expozice • Výstavy

Dolní Věstonice

Život pod Pálavou

Diváky

Památník bratří Mrštíků
od 1. července 2017 zavřeno / rekonstrukce

Kongresové centrum

Pronájem sálů • Kongresy • Svatby • Rauty

 

výstava
Mikulovsko 1918–1938

Výstava Mikulovsko 1918–1938 mapuje období první republiky v Mikulově a jeho blízkém okolí. Vše začíná první světovou válkou a bouřlivými událostmi, které na Mikulovsku provázely vznik samostatného československého státu. Dvacátá a třicátá léta byla ve městě a jeho okolí obdobím prosperity, představen je zdejší průmysl, vzkvétající vinařské firmy, bohatý kulturní a společenský život i každodennost mikulovské prvorepublikové domácnosti. Celé období i samotnou výstavu pak symbolicky uzavírají opět bouřlivé události "osmičkového" roku, tentokrát roku 1938. Období první republiky skončilo, Mikulov byl připojen k německé Říši a druhá světová válka, byla za dveřmi.

Na přípravě výstavy spolupracovalo RMM s historiky Mgr. Milanem Řepou Ph. D. z Historického ústavu AV ČR a Mgr. Tomášem Dvořákem Ph. D. z Historického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

VERNISÁŽ: 26. duben 2018 v 17:00


 26. duben 2018
 25. listopad 2018

 zámek Mikulov

akce
Muzejní víkend

Setkání s historií dávnou i nedávnou, s jejími příběhy, v muzejních expozicích i mimo ně, bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

18. květen

17:00

Horní synagoga, Mikulov

Studio Damůza - Pohádky z lesa

18:00

zámek, Mikulov

zahájení muzejní noci

vstup volný

Na „muzejce“ vystoupí:

•  římané z Marcomannia
•  Štvanci s výcvikem dragounů na koních a prvorepublikovým četnictvem
•  Studio Bez kliky s pražírnou, kafírnou a historickým lisem
•  fotokoutek Jursa s kostýmy

S hudební produkcí se na mikulovský zámek vrací:

•  Red Socks Orchestra (JuniorBand)
•  cimbálová muzika Klaret
•  zvučí opět Petr Jelínek

Občerstvení zajistí:

•  jako vždy Emil Šuta
•  víno Mikulovští vinaři
•  a samozřejmě mikulovská stálice pivovar Mamut

... pro letošní rok jsme vybrali připomenutí si historické události O losování mikulovského panství, roku 1862, čtyřmi dcerami Josefa Františka Dietrichsteina, o majetek 8 miliónu zlatých, rozlehlá panství a statky v Čechách, na Moravě i v Rakousku. Která ze sester získala nejzajímavější podíl a která z nich rodové sídlo v Mikulově a možnost pokračování věhlasného rodového jména?

19. květen

14:00

Dolní Věstonice - sál Obecního úřadu

Divadlo Tramtarie Olomouc, pohádka Bajaja

18:00–24:00

Archeopark Pavlov

Zažij noční lov v archeoparku
přednáška doc. Sandry Sázelové
skupina Fantajm
občerstvení KarBar

vstup volný

20. květen

11:00

zámek Mikulov, Nástupní sál

Divadlo Tramtarie Olomouc, pohádka Bajaja

vstup volný

 18.–20. květen 2018

 zámek Mikulov
 Horní synagoga, Mikulov
 Dolní Věstonice
 Archeopark Pavlov

akce
„100 lip – 100 oslav“

26. 4. 2018, 16:00 město Mikulov, Zámecká ulice
výsadba lípy za účasti starosty města Mikulova Rostislava Koštiala

26. 4. 2018, 16:30, zámek v Mikulově
výsadba lípy za účasti hejtmana Jmk JUDr. Bohumila Šimka

V duchu oslav stého výročí založení Československa založení se ponese celé čtvrteční odpoledne 26. dubna 2018v Mikulově. V rámci projektu Jihomoravského kraje "100 lip – 100 oslav" získá město dvě nové lípy, stromy tradičně považované za symboly demokracie, lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. V 16 hodin vysadí starosta Mikulova Rostislav Koštial lípu na Zámecké ulici a v 16 hodin 30 minut vysadí lípu na zámeckém nádvoří hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

 26. duben 2018

 město Mikulov
 zámek Mikulov

přednáška
Perla renesančního odívání

pohřební šaty Markéty Františky Lobkovicové

přednáší
Vendulka Otavská ak. mal.


 4. květen 2018

 zámek Mikulov

výstava
Škrdlovické sklo

Škrdlovické hutní sklo je výraznou částí sbírky prof. Ing. Zdeňka Alexy (1911–1972). Brněnský architekt a pedagog, autor návrhu vyškovské nemocnice či projektu rozšíření stavby brněnské Onkologické nemocnice Dům útěchy, nynějšího Masarykova onkologického ústavu, byl profesorem Katedry architektonické tvorby, obytných a občanských staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Z jeho dostupných životopisných dat víme, že mezi lety 1940–1945 byl vězněn na Mírově, v Brně, Vratislavi a v Štýrském Hradci; v letech 1959–1963 byl prvním děkanem nově ustavené stavební fakulty VUT a v letech 1963–1965 prorektorem VUT. Profesor Alexa po skončení války bydlel v Mikulově, kde zřejmě i začal sklo sbírat. Zanechal po sobě několikatisícovou sbírku skleněných artefaktů, které po jeho smrti v roce 1972 zůstaly jeho ženě Aleně Bernáškové.

VERNISÁŽ: 5. duben 2018 v 17:00

 5. duben 2018
 25. listopad 2018

 zámek Mikulov

výstava
Tajemné kameny

Jaroslav Guth

Výstava fotografií židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě.

 24. březen 2018
 10. červen 2018

 Horní synagoga v Mikulově

akce
Víkend otevřených zahrad

 9.–10. červen 2018

 zámek Mikulov

výstava
Archeopark očima návštěvníků

Jak vypadal rok 2017 v Archeoparku Pavlov?

Fotografická výstava umístěná v expozici Archeoparku Pavlov. Součástí výstavy jsou fotografie vzešlé z loňské soutěže o nejhezčí snímek exteriéru. Výstava je doplněna fotografiemi z archivu archeoparku, které mapují rok 2017.

 24. březen 2018
 15. červenec 2018

 Archeopark Pavlov

Ze sbírek RMM
Sphere card Pálava Card

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje

Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz

aktualizováno: 25. 4. 2018