PROTI ČASU

Regionální muzeum v Mikulově si Vás dovoluje informovat o svém novém výstavním projektu. Postupně bude představovat práci svých restaurátorů ve výstavním cyklu "Proti času". Předměty spolu se svými příběhy budou vystavovány v pokladně muzea.

První ukázka restaurátorské práce

PRUSOVÉ V MIKULOVĚ


Malá výstava v pokladně muzea demonstruje na čtyřech příkladech a na pozadí vojenských konfliktů vývoj palných zbraní v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století. Kromě pěchotních pušek z doby prusko-rakouské války je vystavena i nově restaurovaná první rakousko-uherská opakovačka Früwirth.

    1. října 2011
  31. října 2011

foto

PIARISTICKÉ ŠKOLY V MIKULOVĚ
A JEJICH VĚDECKÉ PŘÍSTROJE

V roce 1631 začala v nejstarším evropském piaristickém gymnáziu (mimo Itálii) výuka prvních studentů. Zakladatel gymnázia František kardinál Dietrichstein tak pro své město zřídil vyšší vzdělávací instituci s tehdy pokrokovým programem výuky v klasických disciplinách a vědách přírodních. Zcela nový byl systém stipendií pro nadané, ale chudé děti. Gymnaziální profesoři, jejich studenti a absolventi vytvořili v městečku novou vrstvu vzdělanců. Ti nejlepší se stali vědci, právníky, filozofy, jejich dílo vytvořilo pověst této instituce.
Po 380 letech si připomínáme její založení výstavou, postavenou především na renesančních a barokních vědeckých přístrojích matematického kabinetu gymnázia. V duchu přesvědčení Josefa Sonnenfelse, absolventa gymnázia v Mikulově, že "věda je světlo" se pokusíme vysvětlit jejich funkce a využití v astronomii, geografii a fyzice.

Záštitu nad výstavou převzal
D. P. Pedro Aguado, generální představený řádu piaristů

  29. dubna 2011
  31. října 2011

foto

RADKO KVĚT
architekt

projekty
realizace
modely
kresby
malby
objekty

vernisáž 25. srpna 2011 v 18:00

  25. srpna 2011
  31. října 2011

foto

VLÁČKY
pro malé i velké

Výstava Vláčky pro malé i velké bude nahlédnutím do světa jedné z nejoblíbenějších hraček všech dětí - a nejen těch. K vidění budou vláčky papírové, dřevěné, postavené ze stavebnice Lego i plastové; vystaveny zde budou modelové železnice, s nimiž si hráli naši tatínkové a dědové, ale i v současné době vznikající železniční dráhy. Nebude chybět ani stálice mezi stavebnicemi - vláčky firmy Merkur.
Lákadlem se jistě stane modelová železnice, po níž budou současně projíždět čtyři vlakové soupravy, a modelová železnice proslulé firmy Merkur. Výstavu doprovodí prodej pohlednic, leporel, pexes, omalovánek a vystřihovánek s železniční tematikou, ke koupi budou též modely vláčků od různých firem i jejich doplňky.

                

                

Ema a Linda Bejstovy  •  Ing. Karel Bejsta  •  Jana Bochníčková  •  Jakub Frantel  •  Jan Hlaváček  •  Martin Kolář  •  Ing. Robert Navrátil  •  Josef Němeček  •  Jura a Roza Pirščovi  •  Ing. Viktor Pohořelý  •  Theo Pokorný  •  Miroslav Roubíček  •  Jakub Seifert  •  Jan a Michaela Tičerovi  •  PaedDr. Zdeněk Veleba  •  www.modely-z-papiru.cz  •  www.pojezdy.eu  •  www.pohledyseifert.cz

    1. června 2011
  31. října 2011

foto

„HIERONYMUS LORM - Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět”

Letos uplyne 190 let od narození významné osobnosti a mikulovského rodáka, Hieronyma Lorma. Do historie se zapsal nejen jako básník, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi - Lormova. Regionální muzeum v Mikulově připravilo k tomuto jubileu výstavu v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově, jež je věnována životu a dílu tohoto neobyčejného muže. Vedle toho návštěvníci také budou mít možnost poznat neznámý - a někdy pro nás „zdravé” i temný - svět hluchoslepých, mezi nimiž se Lorm řadil. Součástí výstavy bude i pořádání doprovodných akcí, kde si mohou návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet princip Lormovy abecedy. Budou též vystavena výherní díla, která získala cenu Hieronyma Lorma 2010. Vernisáž této výstavy bude představovat pomyslnou tečku za akcemi Májového víkendu, který proběhne v Regionálním muzeu v Mikulově od 27. - 29. května 2011.

V neděli 29. května v 16:00
v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově.


Úvodní slovo:
                        Mgr. Petr Kubín, ředitel muzea
                        Mgr. Dana Massowová, kurátorka výstavy
                        Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky LORM, společnost
                        pro hluchoslepé LORM

Hudba: Collegium Magistrorum

Výstava je financována z nadačního příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu

  29. května 2011
  31. října 2011

foto

KŘEHKÝ MIKULOV
První festival art designu ve střední Evropě

V prostorách jihomoravského zámku Mikulov se v termínu 24. až 26. června uskuteční první festival art designu ve střední Evropě - Křehký Mikulov. Projekt galerie Křehký ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově představuje první organizované setkání českých i zahraničních galeristů, sběratelů, obchodníků se současným uměleckým designem i designových nadšenců. Přímo v komnatách honosného barokního sídla rodu Dietrichsteinů, na standardní prohlídkové trase i mimo ni, nabídne festival sérii výstav současného českého designu i premiérové prezentace nových produktů českých a světových tvůrců.
Festival Křehký Mikulov má oproti standardní galerijní prezentaci současného art designu nabídnout i přidanou hodnotu netradičního, nicméně velmi příjemného prostředí se vším, co poskytuje. Výběr současného uměleckého designu ve spojení s bohatou historií zámku v krajině slunce a vína slibuje příjemný zážitek.
Art design v tomto případě představuje světově již rozšířený pojem zahrnující design s přesahem do volného umění; designové předměty, které nemusí být nutně vyráběné sériově, prototypy, unikáty a autorské originály.

  24. června 2011
  15. srpna 2011
tisková zpráva – Word 1  2

foto

Tereza Brichtová Pirščová - Z DRUHÉ STRANY
výstava objektů a maleb

Z DRUHÉ STRANY je výstavní projekt, který byl inspirován historickými vědeckými přístroji z mikulovského piaristického gymnázia, geniem loci města a zámku a dotýká se pojmů, jimiž se autorka často zabývá - narušenou rovnováhou, postojem mezi vědeckým a uměleckým...
Projekt tvoří objekty z kombinovaných materiálů (dřevo, sádra, peří, slída, kov) a ze série obrazů - Z DRUHÉ STRANY II, což jsou většinou oleje, kresby a koláže.

  1. července 2011
  18. srpna 2011
tisková zpráva – Word

foto

KONTINUITA – syn a vnukové Rudolfa Gajdoše

Výstava KONTINUITA bude pestrým ohlédnutím za tvorbou pěti potomků malíře Rudolfa Gajdoše. Rudolf Gajdoš, ač rodák z Českomoravské vysočiny, našel Mikulov a zdejší kraj, jako člověk nachází osudovou lásku, a stal se jejich malířem. Lásku k umění i "řemeslný kumšt" dostali do vínku i jeho potomci. A nejenom díla zdobící jejich ateliéry, ale i významná životní jubilea je přiměla k uspořádání výstavy v Mikulově na zámku, na jehož záchraně se po válce Rudolf Gajdoš nemalou měrou podílel. Syn Jan Gajdoš (70) se představí grafikou, obrazy a leptaným sklem, vnuci Pavel Doležal (50) obrazy a objekty, Martin Gajdoš (45) keramikou, Michal Gajdoš (40) skleněnými objekty a pravnuk Jan Doležal (30) všem, kteří přijdou 9. dubna 2011 v 16 hodin na vernisáž výstavy, zpříjemní návštěvu hudebním vystoupením.

V sobotu 9. dubna 2011 v 16:00 na zámku v Mikulově
Úvodní slovo PhDr. Karel Křivánek

  9. dubna 2011
  12. červen 2011
foto

KRÁSY ZAHRAD
Pavel Kostrhun - sochy, Ivar Otruba - zahrady

Emeritní profesor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ing. Ivar Otruba, CSc., patří mezi naše přední zahradní architekty. Výstava Krásy zahrad představuje celou řadou zahradních úprav našich historických zahrad a parků, lázeňských areálů, celků městské zeleně, botanických zahrad, arboret i expozic zahradnických výstav, jichž je Ivar Otruba autorem a za něž získal mnohá významná ocenění doma i v zahraničí. Součástí výstavy je též Otrubův návrh úprav mikulovské zámecké zahrady.
Koncepci trojrozměrné imaginace zahrady zde doplňují práce sochaře Pavla Kostrhuna, docenta pro výuku výtvarných disciplín na Ústavu zahradní a krajinářské architektury MZLU. Plastiky pocházejí ze souboru, který autor označuje jako Pokus o lineární sochu.Mimo sezónu (listopad – únor) pouze na objednávku, tel.: 777 061 230
  9. září 2010
  29. květen 2011
foto

© Regionální muzeum v Mikulově 2008